Publikacje o Instytucie

Publikacje o Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM,
jego historii, działalności i pracownikach

Opracowuje mgr Irena Kabat

1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017 |


Aktualizacja 01.06.2017
1945

Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1945/46. Początek roku 1 XI 1945
, Poznań: UP, 1945, s. 50-52, 60-61

1946


Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1945/1946, Poznań: UP, 1946, s. 23, 25, 51

1947


Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1947/48. Początek roku 1 X 1947, Poznań: UP, 1947, s. 52-53

1948


Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1947/1948, Poznań: UP, 1948, s. 26, 28, 62.

Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1948/49. Początek roku 1 X 1948, Poznań: UP, 1948, s. 78-80.

1950


Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1949/1950, Poznań: UP, 1950, s. 26, 28, 56.

Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1950/51. Początek roku 1 X 1950, Poznań: UP, 1950, s. 36-37.

1952


Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1950/1951, Poznań: UP, 1952, s. 16,18, 38.

Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1951/52: Wydział Historyczny, Filologiczny i Filozoficzno-Społeczny. Początek roku 1 X 1951, Poznań: UP, 1952, s. 6-10.

1953


S. Błaszczyk, Z działalności etnografów poznańskich, „Z Otchłani Wieków” 1953, z. 4, s. 150-152.

Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1952/1953, Poznań: UP, 1953, s. 13-14, 15, 34.

Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1953/54. Początek roku 1 IX 1953, Poznań: UP, 1953, s. 23-29.

1954


Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1953/1954, Poznań: UP, 1954, s. 13, 16, 36.

1955


Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na rok akademicki 1955/56. Początek roku 1 IX 1955, Poznań: UP, 1955, s. 37-38.

1956


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1955/1956, Poznań: UAM, 1956, s. 17, 41.

1957


Katedra i Zakład Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1955/1956 za rektoratu prof. dr Jerzego Suszko, Poznań: PWN, 1957, s. 86-87.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1956/1957, Poznań: UAM, 1957, s. 16, 19, 43.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Spis wykładów na rok akademicki 1957/58. Początek roku 1 X 1957, Poznań: UAM, 1957, s. 25, 35-36.

1958


M. Frankowska, Prace nad monografią etnograficzną Wielkopolski, „Etnografia Polska” t. 1, 1958, s. 323-343.

Katedra i Zakład Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945-1954/55, Poznań: PWN, 1958, s. 402-405.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Spis wykładów na rok akademicki 1958/59. Początek roku 1 X 1958, Poznań: UAM, 1958, s. 23, 32-33.

1959


J. Klimaszewska, A. Kutrzeba-Pojnarowa, Działalność uniwersyteckich katedr etnografii w Polsce w latach 1945-1956, „Etnografia Polska” t. 2, 1959, s. 59-107.

R. Kukier, Profesor dr Bożena Stelmachowska. Wspomnienie pośmiertne, „Lud” t. 44, 1959, s. 481-488.

Rozmawiamy z doc. dr J. Bursztą, kierownikiem Zakładu i Katedry Etnografii UAM [rozmawiał A. Dytkiewicz], „Ilustrowany Kurier Polski” R. 15, nr 15(4373), z 18/19 I 1959, s. 6.

1960


Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1957/1958 za rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Poznań: PWN, 1960, s. 108-110

1961


Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1958/1959 za rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Poznań: PWN, 1961, s. 131-134.

Katedra Etnografii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w: K. Kwaśniewski, Etnografia w Polsce – placówki i pracownicy, „Lud” t. 46, 1961, s. 492.

1962


K. Wolski, Eugeniusz Frankowski (1884-1962), „Polska Sztuka Ludowa” R. 16: 1962, z. 4, s. 249-251.

T. Wróblewski, Prof. dr E. Frankowski. Wspomnienie pośmiertne, „Kronika Miasta Poznania” t. 30, 1962, z. 94-96.

1963


T. Dziekoński, Prof. dr Eugeniusz Frankowski (wykaz prac), „Lud” t. 48, 1963, s. 563-570.

A. Kutrzeba-Pojnarowa, Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Frankowskim (21 XI 1884-8 II 1962), „Etnografia Polska” t. 7, 1963, s. 425-439.

Cz. Łuczak, Sprawozdanie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata akademickie 1959/1962 za rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Poznań: UAM, 1963, s. 151-170.

W. Sobisiak, Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata akademickie 1959/1962 za rektoratu prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, Poznań: UAM, 1963, s. 208-211.

L.M. Szwengrub, Etnograficzna sesja naukowa w Poznaniu, „Lud” t. 48, 1963, s. 632-635.

1964


W. Sobisiak, Etnografia w programie studiów uniwersyteckich, „Życie Szkoły Wyższej” R. 12: 1964, nr 6, s. 82-88.

1965


B. Walendowska-Zapędowska, Etnograficzne seminarium amerykanistyczne, „Problemy” 1965, nr 6, s. 375-376.

1966


J. Burszta, Katedra Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, „Lud” t. 50, 1966, cz. 2, s. 763-764.

M. Paradowska, II Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne, „Etnografia Polska” t. 10, 1966, s. 490-493.

1967


J. Burszta, Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1962/63-1964/65 za rektoratu prof. dra Gerarda Labudy, Poznań: UAM, 1967, s. 241-248.

A. Czubiński, Sprawozdanie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1962/63-1964/65 za rektoratu prof. dra Gerarda Labudy, Poznań: UAM, 1967, s. 162-179.

Z. Jasiewicz, Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu, „Lud” t. 51, 1966 [druk] 1967, cz. 1, s. 244-247.

T. Wróblewski, Rozwój zainteresowań ludoznawczych w Wielkopolsce, „Lud” t. 51, 1966 [druk] 1967, cz. 1, s. 83-92.

Tadeusz Wróblewski (życiorys), w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1962/63-1964/65 za rektoratu prof. dra Gerarda Labudy, Poznań: UAM, 1967, s. 248-249.

1968


J. Pieprzyk, Kultura ludowa Wielkopolski, „Głos Wielkopolski” R. 24, nr 22(7448), z 26 I 1968.

1969


J. Burszta, Etnografia w ćwierćwieczu Polski Ludowej. Organizacja-tendencje-kierunki badań, „Lud” t. 53, 1969, s. 31-59.

Z. Jasiewicz, Folklor i etnografia w życiu współczesnym, „Gazeta Poznańska” nr 152, z 28-29 VI 1969, s. 3.

L. Malicki, Folklor w życiu współczesnym, „Litery” R. 8: 1969, nr 9(93).

(MO), Interesujący cykl wykładów o kulturze ludowej Wielkopolski, „IKP” nr 252, z 22 X 1969.

W. Sadowski, Folklor czy folkloryzm?, „Nadodrze” R.13, nr 15(182), z 19 VII-1 VIII 1969.

W. Sobisiak, Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1965/66-1967/68 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: UAM, 1969, s. 228-239.

T. Wróblewski, Katedra Etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1945-1967, „Etnografia Polska t. 13, 1969, z. 1, s. 129-141.

Zjazd Absolwentów Etnografii i Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji 50-lecia uczelni w Poznaniu, 27 września 1969.

1970

R.M. Cieśliński, Nasi studenci, „itd.” nr 16(491), z 19 IV 1970, s. 15-16.

Dziś rozmawia z nami: profesor doktor Józef Burszta o folklorze [rozmawiała E. Pawlinowa], „Głos Pracy” R. 20, nr 98(5999), z 25-26 IV 1970, s. 4.

M. Paradowska, III Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne, Poznań, 18-20 IV 1969, „Etnografia Polska” t. 14, 1970, z. 2, s. 215-222.

M. Paradowska, III Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne, Poznań, 18-20 IV 1969 r., „Lud” t. 53, 1969 [druk] 1970, s. 460-464.

1971


Etnografia w służbie współczesności. „Słowo” rozmawia z prof. Józefem Bursztą [rozmawiała Anna Radwanowa], „Słowo Powszechne” R. 25, nr 49(7543), z 27-28 II 1971, s. 5.

B. Januszkiewicz, Zjazd absolwentów etnografii i historii kultury materialnej Uniwersytetu Poznańskiego-Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, „Lud” t. 54, 1970 [druk] 1971, s. 284-285.

Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1968/1969 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: UAM, 1971, 185-188.

50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, red. Z. Grot, Seria: Dzieje UAM nr 6, Poznań: UAM, 1971, ss. 447.

Społeczne zamówienie etnografii. Rozmowa z prof. dr Józefem Bursztą [rozmawiał Cz. Michniak], „Gazeta Poznańska” nr 240, z 9-10 X 1971, s. 5.

1972


J. Burszta, Etnografia, w: Problematyka polsko-niemiecka i polskich Ziem Zachodnich w badaniach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919-1969), red. Z. Kaczmarczyk, Seria Historia nr 52, Poznań: UAM. Wydział Filozoficzno-Historyczny, 1971 [druk] 1972, s. 75-86.

Wydział Filozoficzno-Historyczny. Katedra Etnografii, w: Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, red. Z. Grot, UAM. Seria Dzieje UAM nr 7, Poznań 1972, s. 603-604.

1973


S. Błaszczyk, Tadeusz Wróblewski (1914-1972). Wspomnienie pośmiertne i wykaz publikacji, „Lud” t. 57, 1973, s. 399-404.

Burszta Józef, w: Encyklopedia Powszechna PWN t. 1, Warszawa 1973, s. 381.

J. Burszta, Ludoznawstwo, w: Nauka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały, red. G. Labuda, Poznań 1973, s. 310-326.

J. Burszta, Research-work conducted at the Chair of Ethnography of Adam Mickiewicz University, Poznań, “Ethnologia Slavica” t. 4, 1972 [druk] 1973, s. 256-264.

1974


Idee przewodnie nauki. Prof. dr józef Burszta. Kierownik Katedry Etnografii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, „Nurt” 1974, nr 9(113), s. 10.

(jaz) Etnografowie i pedagodzy z krajów socjalistycznych obradują w Poznaniu, „Express Poznański”, z 11-13 X 1974

[jaz] Prof. dr Józef Burszta laureatem nagrody WTK, „Express Poznański” R. 28, nr 284, z 7-8 XII 1974, s. 2.

1975


Burszta Józef, w: Fifth International Directory of Anthropologists, Chicago-London 1975, s. 54.

(gra), Nie tylko po kobrę do Indii. Poznańska ekspedycja etnograficzna, „Głos Wielkopolski” z 12 VIII 1975.

Indie-76”. Fascynujące plany poznańskich etnografów [z doc. dr hab. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” nr 174, z 8-10 VIII 1975.

Z. Jasiewicz, Dydaktyka i wychowanie na studiach stacjonarnych, w: Sprawozdanie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70-1971/72, Poznań: UAM, 1975, s. 204-205.

Jasiewicz, Zbigniew, w: Fifth international directory of anthropologists, Chicago-Londyn: The University of Chicago Press, 1975, s. 182.

Katedra Etnografii, “Informator UAM” VIII 1975, nr 17, s. 11.

Laureaci nagród Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, “Tygodnik Kulturalny” R. 19, nr 23(939), z 8 VI 1975.

B. Linette, Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: UAM, 1975, s. 283-290.

D. Penkala, Obóz badawczo-przygotowawczy Etnologicznej Wyprawy Azjatyckiej „EWA-76”, „Informator UAM” nr 17, VIII 1975, s. 30-31.

Prof. dr J. Burszta laureatem Nagrody im. G. Herdera, „Gazeta Poznańska” nr 124, z 31 V-1 VI 1975.

[ Przygotowania do wyprawy „Afryka 76”], „Express Poznański” R. 29, nr 233, z 24-26 X 1975, s. 2.

(r), 20 tys. kilometrów poprzez Indie. Wyprawa poznańskich etnografów, „Express Poznański” z 28 VII 1975, s. 8.

Stiftung F.V.S. zu Hamburg. Verleihung der Gottfried – von Herder-Preise 1975 durch die Universität Wien am 23. mai 1975, Hamburg 1975, ss. 28.

B. Linette, Tadeusz Wróblewski, w Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: UAM, 1975, s. 1092-1093.

Zbigniew Jasiewicz (życiorys), w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/1970-1971/1972 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: UAM, 1975, s. 291.

Wyróżnienia zagraniczne [dla prof. J. Burszty], „Informator UAM” VIII 1975, nr 17, s. 22.

1976


Afganistan – celem wypraw poznańskich naukowców, „Express Poznański” R. 30, nr 53, z 1976, s. 2.

Afganistan znany i nieznany. EWA 76 - zakończona [z doc. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Lubart], „Gazeta Zachodnia” R. 29, nr 245, z 27 X 1976.

(ap), Bogaty plon wyprawy poznańskich naukowców do Afganistanu, „Dziennik Ludowy” nr 243, z 23-24 X 1976.

(bd), Kierunek Indie, „Trybuna Odrzańska” z 5 IV 1976.

J. Bednarski, VIII Seminarium Ethnologicum, „Lud” t. 60, 1976, s. 315-316.

H. Borzucki, Bogate „łupy” wyprawy do Afganistanu, „Kurier Polski” nr 240, z 8 XI 1976, s. 1-2.

H. Borzucki, Bogate „łupy” wyprawy do Afganistanu, „Zarzewie” z X 1976.

N.A. Bregadze, VIII Meždunarodnyj seminar etnologov, „Macne”. Seria istorii archeologii, etnografii i istorii iskusstva nr 3, Tbilisi: Akademia Nauk Gruzinskoj SSR, s. 184-186.

M. Dudášová, Seminarium ethnologicum VIII, „Národopisné aktuality” R. 13: 1976, cz. 1, s. 60-62.

„EWA-76” - pionierskie przedsięwzięcie. Przed wyprawą do Afganistanu [z doc. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” R. 29, nr 64, z 19 III 1976.

(hel), „Ewa 76”: poznańska wyprawa azjatycka, „Trybuna Ludu” nr 268, z 9 XI 1976.

E. Jasiewicz, Powrót Etnologicznej Wyprawy Azjatyckiej EWA 76, „Informator UAM” nr 6(40), XI 1976, s. 10-13.

Z. Jasiewicz, Sprawozdanie z działalności Wydziału Filozoficzno-Historycznego UAM, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1972/1973-1974/1975 za rektoratu prof. dra habil. Benona Miśkiewicza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1976, s. 110-126.

Plon wyprawy „EWA-76” [z doc. Z. Jasiewiczem rozmawiała I. Rajewska], „Panorama Północy” nr 49, z 5 XII 1976.

I. Rajewska, Plon wyprawy „EWA-76”, „Panorama Północy” nr 49, z 5 XII 1976.

P. Rejer, Skoczymy do Indii, „Sztandar Młodych” z 10-11 VII 1976, s. 3.

W. Staszewski, Obfity plon badań „EWA-76”. Poznańska wyprawa naukowa do Afganistanu, „Głos Wielkopolski” nr 241, z 22 X 1976, s. 3-4.

Wyruszyła wyprawa do Afganistanu, “Gazeta Zachodnia” nr 105, z 10 V 1976.

J. Załubski, EWA 76 z Poznania do Kabulu, „Express Poznański” nr 238, z 21 X 1976, s. 1, 3.

1977


(ap), Kultura Afganistanu na wystawie w Poznaniu, „Dziennik Ludowy” nr 20, z 26 I 1977.

T. Bartkowiak, Dla folkloru i sztuki ludowej, „Gazeta Zachodnia” z 6 X 1977.

J. Bednarski, The Second International Conference of Slavonic Ethnographers – Poznań-Błażejewko, October 1974, „Ethnologia Polona” t. 3, 1977, s. 217-218.

M. Bero, „EWA” w Tala-o-Barfak. Korespondencja własna z Afganistanu, „Świat Młodych” nr 86, z 19 VII 1977.

M. Gawęcki, Kultura ludowa Afganistanu, wystawa, Poznań 24.I.-18.II.1977, ss. 11.

Indie 76. Wystawa, sierpień 1977, komisarz wystawy i autor scenariusza Z. Toroński, Poznań: Muzeum Narodowe, 1977.

Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

Z. Jasiewicz, Z dziennika wyprawy do Afganistanu, „Nurt” 1977, nr 4(144), s. 6-10.

(jm), Jubileusz prof. Józefa Burszty, „Dziennik Ludowy” nr 260, z 14 XI 1977, s. 2.

Kształtując nasza kulturę…[z prof. dr. Józefem Bursztą rozmawiał S. Pestka], „Czas” nr 40(140), z 2 X 1977.

Nagrody „Barw” im. Oskara Kolberga 1977, „Barwy” R. 10: 1977, nr 6(104).

Z. Rola, Radość poznawania wsi, „Głos Wielkopolski” R. 33, nr 257, z 12-13 XI 1977, s. 3, 6.

(rp), Plon studenckiej wyprawy. Niezwykle cenny zestaw instrumentów z Kamerunu – trafił do poznańskiego muzeum, „Express Poznański” nr 281, z 14 XII 1977.

(zr), Społeczne funkcje etnologii, „Głos Wielkopolski” nr 257, 12/13 XI 1977.

(zr), [ wystawy fotograficzne z wypraw Katedry Etnografii UAM] , „Głos Wielkopolski” nr 255, z 10 XI 1977.

(zr), Z Kamerunu do kaliskiego muzeum, „Głos Wielkopolski”, z 2 VI 1977.

1978


Ankieta: „O znaczeniu uczestnictwa w kulturze”. Odpowiada prof. dr Józef Burszta, „Zorza” R. 22, nr 23(1112), z 4 VI 1978.

J. Bednarski, Bibliografia prof. dra Józefa Burszty, w: Tradycja i przemiana. Studia nad dziejami i współczesną kulturą ludową, red. Z. Jasiewicz, B. Linette, Z. Staszczak, UAM. Seria Etnografia nr 9, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1978, s. 9-31.

M. Bero, „EWA 76” – Afganistan wczoraj i dziś, „Gazeta Zachodnia” R. 31, nr 36, z 14 II 1978.

M. Bero, [ Wystawa fotografii z wypraw etnograficznych Katedry Etnografii UAM], „Informator UAM” 1978, nr 7(61), s. 8-9.

Dogonowie i inni. Katalog wystawy, 1977/1978, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin-Poznan [1977].

Dogonowie i inni – katalog wystawy, IV-VI 1978, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Dognowie i inni. Wystawa, V-VII 1978, komisarz wystawy Z. Toroński, Muzeum Narodowe, Poznań.

„EWA 76” i inne [z prof. dr hab. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” R. 31, nr 9, z 12 I 1978.

B. Januszkiewicz, Konferencje naukowe, „Informator UAM” nr 7(61), II 1978, s. 7.

Z. Jasiewicz, Badania terenowe Katedry Etnografii UAM w Afganistanie, „Lud” t. 61, 1977 [druk] 1978, s. 323-325.

Z. Jasiewicz, Uroczyste wręczenie księgi dedykowanej prof. drowi Józefowi Burszcie, „Informator UAM” nr 4(73), XII 1978, s. 1-2.

Z. Jasiewicz, Uroczystość jubileuszowa prof. dra Józefa Burszty, „Informator UAM” nr 7(61), II 1978, s. 1-2.

R. Jeřábek, Společenske funkce etnologie, „Universitas” t. 11, 1978, cz. 2, s. 92.

(zr), Wystawa fotogramów z wypraw etnograficznych do Afryki i Azji, „Głos Wielkopolski” nr 4(10471), z 5 I 1978.

R. Vorbrich, 95 lat po Stefanie Szolc-Rogozińskim, w: Dogonowie i inni – katalog wystawy, IV-VI 1978, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

1979


T. Bartkowiak, Etnografia i kultury Trzeciego Świata, „Gazeta Zachodnia” R. 32, nr 275, z 7 XII 1979.

J. Bednarski, Z. Jasiewicz, Europejskie badania porównawcze w ramach projektu „Kultura”. Konferencja w Tallinie, „Lud” t. 63, 1979, s. 366-369.

M. Buchowski, W.Burszta, Ogólnopolska sesja studencka”Wyprawy pozaeuropejskie etnografów”, „Lud” t. 63, 1979, s. 377-378.

M. Gawęcki, Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr Marii Frankowskiej, „Informator UAM”, XII 1979.

B. Januszkiewicz, Funkcje społeczne etnologii. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 11-12 listopada 1977, „Lud” t. 63, 1979, s. 375-377.

Z. Jasiewicz, Posiedzenie poświęcone Jubileuszowi Profesora dra Józefa Burszty, „Etnografia Polska” t. 23, 1979, z. 1, s. 203-205.

J. Krassowska-Kula, Profesor Józef Burszta jako pracownik nauki, pedagog i działacz społeczny. Praca magisterska napisana w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem doc. dra hab. A. Dygacza, Wrocław 1979.

R. Vorbrich, Śladami ginących kultur – SEE Afryka 76. Wystawa, 17 II 1979, Stacja Upowszechniania Wiedzy o Regionie w Starogardzie Gdańskim.

1980


J. Bednarski, Europejskie badania porównawcze – projekt “Kultura”, „Informator UAM”, I 1980, nr 5(87), s. 12.

M. Gawęcki, Ethnographic researches in Afghanistan, „Ethnologia Polona” t. 5, 1979 [druk] 1980, s. 251-252.

(JS), Do Kolumbii i Peru wyruszy wyprawa poznańskich etnografów, „Express Wieczorny” R. 34, nr 17(10416), z 22 I 1980.

J. Łapott, The ethnographic expedition to Mali and Cameroon, “Ethnologia Polona” t. 5, 1979 [druk] 1980, s. 252-254.

Z. Rola, Do świata Indian, „Głos Wielkopolski” z 20-22 VI 1980.

R. Vorbrich, Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka 76”, „Lud” t. 64, 1980, s. 355-359.

R. Vorbrich, Wystawa „60 lat Katedry Etnografii UAM”, „Informator UAM” 1980, nr 8(90), s.18-19.

W swojskim kolorycie. Z prof. dr. Józefem Bursztą o kulturze ludowej [rozmawiała Maja Markusz], „Kobieta i Życie” Nr 28/1536, z 13 VII 1980.

1981


B. Januszkiewicz, Conference on “The social function of ethnology”, Poznań, November 11-12, 1977, “Ethnologia Polona” t. 6, 1980 [druk] 1981, s. 238-240.

Z. Jasiewicz, Zespół do Badań nad Kulturą Azji Środkowej UAM. Cele, założenia, wyniki prac terenowych, w: Polskie badania obcych kultur ludowych. Materiały z konferencji we Wrocławiu w dniach 25-26 listopada 1978 r., red. E. Pietraszek, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 572, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981, s. 97-101.

Poznaniacy przed wyprawą na terytoria indiańskie [z Pawłem Wdowczakiem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” nr 68, z 7 IV 1981.

(tab), Poznaniacy nad Amazonką, „Gazeta Zachodnia” z 4 III 1981.

1982


J. Burszta, B. Kopczyńska-Jaworska, Polska etnografia (etnologia) po II wojnie, „Lud” t. 66, 1982, s. 3-18.

I. Kabat, Rodzina polska i jugosłowiańska w świetle badań etnologicznych. Międzynarodowe sympozjum w Poznaniu, „Lud” t. 66, 1982, s. 360-362.

M. Paradowska, The Third World and Polish Ethnographic Studies. A conference on the occasion of the 50th anniversary of Professor Maria Frankowska’s research work, “Ethnologia Polona” t. 7, 1981 [druk]1982, s. 177-179.

1983


J. Burszta, Moje fascynacje, “Tygodnik Kulturalny” R. 27, nr 1(1320), z 2 I 1983, s. 4, 5.

J. Burszta, B. Kopczyńska-Jaworska, Polish Ethnography after World War II, „Ethnos” t. 47, 1982 [druk] 1983, s. 50-63. The Ethnographical Museum of Sweden. Stockholm.

J. Krzyżaniakowa, Sprawozdanie z działalności Wydziału Historycznego UAM za lata 1978/79-1980/81, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1978/79-1980/81 za rektoratu prof. dra hab. Benona Miśkiewicza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1983, s. 153-174.

1984


Burszta Józef, w: Kto jest kto w Polsce 1984. Informator biograficzny, Warszawa 1984, s. 106-107.

Z. Jasiewicz, Traditional culture and modernization processes. Research carried out in Central Asia by the Ethnography Department of Adam Mickiewicz University in Poznan, “Ethnologia Polona” t. 8, 1982 [druk] 1984, s. 223-227.

Z. Toroński, Jubileusz 50-lecia pracy naukowej dra Stanisława Błaszczyka, „Lud” t. 68, 1984, s. 345-347.

(wk), Ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, “Życie Warszawy” z 25 I 1984.

Żyję z Kolbergiem [z prof. J. Bursztą rozmawiał J. Michalak], „Wprost” nr 41/97, z 7 X 1984, s. 4-6.

1985


Z. Jasiewicz, Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, „Etnografia Polska” t. 29, 1985, z. 1, s. 189-192.

J. Jaskulski, Badania terenowe Studenckiej Wyprawy Etnologicznej AMPED’81, „Lud” t. 69, 1985, s. 366-369.

J. Jaskulski, M. Kairski, J. Stankiewicz, I. Stoińska, Kultura Indian Panare z dorzecza Orinoko (Wenezuela). Wystawa ze zbiorów PME w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu zebranych przez SWE „AMPED” z UAM w Poznaniu, VII-XI 1984, PME, Warszawa 1985, ss. 41.

1986


S. Błaszczyk, Etnograficzne zobrazowanie regionu międzyrzeckiego, „Lud” t. 70, 1986, s. 231-238.

W. Burszta, Instytut Etnologii, „Informator UAM” z dn. 12 III 1986, s. 8-9.

M. Gawęcki, Polskie pozaeuropejskie badania etnograficzne, „Lud” t. 70, 1986, s. 201-211.

I. Kabat, Współpraca naukowa między Instytutem Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza a Instytutem Etnologii Serbskiej Akademii Nauki i Sztuki oraz Katedrą Etnologii Uniwersytetu w Belgradzie, „Lud” t. 70, 1986, s. 363-366.

Z. Staszczak, Na marginesie realizacji „Słownika Etnologicznego”, „Lud” t. 70, 1986, s. 99-104.

Z. Staszczak, Polski etnologičen rečnik, „B’łgarski fołkłor” R. 12: 1986, z. 4, s. 54-57.

K. Wada, The contemporary ethnology in Poland, “Hokkaido Ethnological Society Newsletter” t. 2, 1986, nr 10, s. 5-6.

1987


J. Bednarski, Prof. dr Józef Burszta 1914-1987, „Przegląd Wielkopolski” R. 1: 1987, nr 2, s. 36-37.

M. Biernacka, Uczony i wychowawca, „Tygodnik Kulturalny” R. 31, nr 35(1563), z 30 VIII 1987, s. 8.

W.J. Ciesielski, Zmarł prof. Józef Burszta, „Nadodrze” R. 31, nr 17(648), z 23 VIII-5 IX 1987, s. 4.

J. Damrosz, Wspomnienie o Profesorze Józefie Burszcie (1914-1987), „Cepelia” 1987, nr 9, s. 3-8.

II Zjazd Absolwentów Etnografii i Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Poznańskiego poświęcony pamięci prof. dra Józefa Burszty, Poznań, 25 IX 1987, ss. 19.

(dp), Absolwenci o Profesorze, „Głos Wielkopolski” nr 226(13218), z 29 IX 1987, s. 2.

K. Fedyk, Józef Burszta – wybitny uczony, pedagog, działacz, „Tygodnik Ludowy” R. 5, z 20 XII 1987, s. 8.

M. Gawęcki, Etnologiczna Wyprawa Azjatycka „EWA 76”. Refleksje organizatora, w: Na egzotycznych szlakach. O polskich badaniach etnograficznych w Afryce, Ameryce i Azji w dobie powojennej, red. L. Dzięgiel, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 33, Wrocław: PTL, 1987, s. 175-182.

B. Głowacki, Wierny ludowym ideałom, „Zielony Sztandar” nr 29, z 19 VII 1987.

Z. Jasiewicz, Prof. dr Józef Burszta (17.04.1914 - 6.07.1987), „Informator UAM” z dn. 21 lipca 1987 r., s. 1-3.

Z. Jasiewicz, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Instytutu Etnologii UAM, w: II Zjazd Absolwentów Etnografii i Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Poznańskiego poświęcony pamięci prof. dra Józefa Burszty, Poznań, 25 września 1987, s. 3-9.

S. Michalski, Prof. dr Józef Burszta (1914-1987), „Młodzież i Wieś” 1987, s. 3-5. Poznań.

mik [M. Mikołajczyk], Nowy słownik o kulturze, „Gazeta Poznańska” R. 40: 1987, nr 282, s. 4.

M. Nowak, Wielki etnograf, znawca i miłośnik folkloru, „Gazeta Poznańska” R. 40, nr 159, z 10 VII 1987, s. 2.

M. Paradowska, Profesor doktor Maria Frankowska jako etnolog, amerykanista i religioznawca, w: Trzeci Świat w polskich badaniach etnograficznych. Materiały z sesji zorganizowanej w dn. 7-8 XII 1979 r. w Poznaniu z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr Marii Frankowskiej, red. M. Paradowska, Warszawa: PME w Warszawie, 1987, s. 25-46.

Pierwszy w polskiej leksykografii – „Słownik etnologiczny”, „Gazeta Poznańska” R. 40, nr 298, z 21 XII 1987, s. 2.

Profesor Józef Burszta nie żyje, „Tygodnik Pilski” nr 29(391), z 19 VII 1987, s. 2.

K. Ruszel, Prof. dr Józef Burszta (1914-1987), „Nowiny” nr 473, z 28 VII 1987.

A. Szyfer, Profesor dr Józef Burszta (17 IV 1914 – 6 VII 1987), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1987, nr 3-4 (177-178), s. 633-635.

M. Tarko, Badania etnograficzne Eugeniusza Frankowskiego. Zasięg, problemetyka, metody, „Etnografia Polska” t. 31, 1987, nr 2, s. 27-60.

R. Vorbrich, Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka 76” a doświadczenia indywidualnych badań terenowych, w: Na egzotycznych szlakach. O polskich badaniach etnograficznych w Afryce, Ameryce i Azji w dobie powojennej, red. L. Dzięgiel, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 33, Wrocław: PTL, 1987, s. 75-99.

S. Weremczuk, Pamięci prof. Józefa Burszty, „Twórczość Ludowa” R. 2: 1987, nr 4(5), s. 32.

Wieś – temat szczęśliwy. Mój dom rodzinny [wypowiedź prof. dr Józefa Burszty, notował A. Piszczoła], „TIM”. Tygodnik Ilustrowany nr 23, z 5 VI 1987.

R. Wójcik, Profesora Józefa Burszty poszukiwanie horyzontu, „Chłopska Droga” nr 31, z 2 VIII 1987, s. 9.

Zmarł Profesor Józef Burszta, „Gazeta Poznańska” nr 157, z 8 VII 1987.

Zmarł profesor J. Burszta, „Głos Wielkopolski” nr 155, z 7 VII 1987.

Zmarł profesor Józef Burszta, „Życie Warszawy” nr 157, z 28 VII 1987.

1988


J. Bednarski, Prof. dr Józef Burszta (1914-1987), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R. 36: 1988, nr 2, s. 377-379.

M. Buchowski, Jozef Burszta, „Anthropology Today” t. 4, 1988, nr 1, s. 24-25.

W. Burszta, Ojciec, „Polska Sztuka Ludowa” R. 42: 1988, nr 3, s. 211-212.

A. Jackowski, Mistrz, „Polska Sztuka Ludowa” R. 42: 1988, nr 3, s. 210-211.

Z. Jasiewicz, Etnologia poznańska a potrzeby kulturalne społeczeństwa, „Kronika Wielkopolski” 1987 [druk] 1988, nr 2/3(45), s. 245-250.

R. Jeřábek, Zemřel Józef Burszta, „Narodpisne Aktuality” R. 25: 1988, z. 1, s. 43.

A. Kuczyński, Profesor Józef Burszta. Portret człowieka i uczonego, „Literatura Ludowa” R. 31: 1987 [druk] 1988, nr 4-6, s. 3-10.

W. Ogrodziński, Dług pamięci. Wspomnienia o profesorze, „Gazeta Olsztyńska” nr 153, z 2-3 VII 1988, s. 1, 3.

D. Piątkowski, Mit, tradycja, religia, „Kultura” R. 4, nr 25(159), z 22 VI 1988, s. 9.

D. Piątkowski, Mit, tradycja, religia…, „Nurt” nr 7, 1988.

Z. Tagányi, Józef Burszta, 1914-1987, „Ethnographia” 1988, nr 3-4, s. 427-429. Budapeszt.

1989


J. Bednarski, I. Kabat, Bibliografia prac prof. dra Józefa Burszty, „Lud” t. 72, 1988 [druk] 1989, s. 16-45.

M. Biernacka, Józef Burszta (1914-1987), „Etnografia Polska” t. 33, 1989, z. 1, s. 225-230.

Z. Jasiewicz, Profesor Józef Burszta. Człowiek i dzieło, „Lud” t. 72, 1988 [druk] 1989, s. 5-15.

I. Kabat, II Zjazd Absolwentów Etnografii Uniwersytetu Poznańskiego poświęcony pamięci Profesora Józefa Burszty, „Lud” t. 72, 1988 [druk] 1989, s. 292-296.

1990


Badania etnograficzne w kraju i za granicą, Poznań: Centrum Studiów Otwartych UAM, 1990, ss. 25.

M. Buchowski, Lubomira Maria Bobrowska (1960-1990), „Lud” t. 73, 1989-1990, s. 347-349.

J. Burszta, Moje zwięzłe cirriculum vitae, „Ethnologia Slavica” t. 21, 1990, s. 13-15. Bratysława.

I. Chmielewska, Letnia Szkoła Etnologiczna, „Lud” t. 73, 1989-1990, s. 319-321.

Z. Jasiewicz, Józef Burszta (1914-1987), „Kronika Wielkopolski” 1990, nr 1(54), s. 141-151.

Z. Jasiewicz, Professor Józef Burszta. Researcher, teacher, academic organizer, „Ethnologia Slavica” t. 21, 1990, s. 9-13. Bratysława.

I. Kabat, Selected bibliography of Professor Józef Burszta (Books and articles), “Ethnologia Slavica”, t. 21, 1990, s.15-26. Bratysława.

D. Penkala-Gawęcka, Central Asian studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, “Central Asia File”. Newsletter of the Central Asian Studies Association, 1990, nr 8/9, s. 11.

1991


M. Fryza, Profesor Józef Burszta (1914-1987), „Studia Lednickie” t. 2, 1991, s. 408.

Józef Burszta, w: International Dictionary of Anthropologists, red. Ch. Winters, New York/London: Gerland Publishing, 1991, s. 87-88.

M. Leonowicz, Polacy w Kazachstanie, „Informator UAM” z 31 I 1991, s. 10.

A. Pelczyk, Dr Stanisław Błaszczyk (1906-1989), „Studia Lednickie” t. 2, 1991, s. 405-407.

R. Vorbrich, Ethnographic investigations in Africa: Scientific Expedition “Sahel 87”, “Ethnologia Polona” t. 15/16, 1991, s. 165-168.

1992


Buchowski, Michal, w: The EASA register, red. R. Husmann, Getynga: European Association of Social Anthropologists, 1992, s. 74.

A. Czarniecka, Józef Burszta jako badacz kultury ludowej. Praca magisterska pod kierunkiem prof. Z. Jasiewicza napisana w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Poznań 1992.

Jasiewicz, Zbigniew, w: The EASA register, red. R. Husmann, Getynga: European Association of Social Anthropologists, 1992, s. 213.

I. Kabat, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, „Informacja Bieżąca” nr 34, XII 1992, s. 11-12. Polskie Towarzystwo Socjologiczne – ZG. Warszawa.

1993


I. Kabat, Informacja o wyborach pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM do komitetów i władz towarzystw naukowych, „Informator UAM”, 20 XII 1993, s. 9.

I. Kabat, Institute of Ethnology and Anthropology Adam Mickiewicz University, Poznań - Poland, tłum. i red. D. Slattery, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993, ss. 26.

K. Lubińska-Spica, Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31.

1994


J. Bednarski, Profesor Józef Burszta – w kręgu dziejów wsi, kultury chłopskiej i pasji działania, w: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W.J. Burszta, J. Damrosz, Warszawa: Instytut Kultury, 1994, s. 11-27.

Buchowski, Michal, w: The EASA register, red. V. Hubinger, Praga: European Association of Social Anthropologists, 1994, s. 69-70.

M. Buchowski, Jak i dlaczego tak studiuje się dzisiaj etnologię?, w: III Zjazd absolwentów studiów etnologicznych z okazji 75-lecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań, 17 września 1994 r., s. 11-14.

M. Buchowski, Konferencja „Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią”, Poznań, 26-27 maja 1994, „Lud” t. 77, 1994, s. 317-318.

J. Damrosz, Moje refleksje o Profesorze Józefie Burszcie, w: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W.J. Burszta, J. Damrosz, Warszawa: Instytut Kultury, 1994, s. 28-34.

Jasiewicz, Zbigniew, w: The EASA register 1994, red. V. Hubinger, Praga: European Association of Social Anthropologists, 1994, s. 210.

I. Kabat, Nieco o absolwentach, w: III Zjazd absolwentów studiów etnologicznych z okazji 75-lecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań, 17 września 1994 r., s. 15-19.

I. Kabat, Losy absolwentów, „Życie Uniwersyteckie” nr 1, styczeń 1994, s.12.

W. Kuligowski, Sesja „Ekologia a filozofie tubylcze świata”, Poznań, 14 grudnia 1993, „Lud” t. 76, 1993 [druk] 1994, s. 325-326.

...MSZ obsadza ambasady ludźmi znającymi teren. Rozmowa z dr Markiem Gawęckim, adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, kierownikiem placówki dyplomatycznej RP w Kazachstanie [rozmawiała D. Skotarczak], „Życie Uniwersyteckie” X 1994, nr 10(18), s. 5.

G. Pełczyński, Absolwent i „Życie”, „Życie Uniwersyteckie”. Wydanie okolicznościowe nr 1, 24 VI 1994, s. 7.

A. Posern-Zieliński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i jego działalność naukowa, w: III Zjazd absolwentów studiów etnologicznych z okazji 75-lecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań, 17 września 1994 r., s. 3-9.

Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W.J. Burszta, J. Damrosz, Warszawa: Instytut Kultury, 1994, ss. 200.

III Zjazd Absolwentów Studiów Etnologicznych z okazji 75-lecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, red. I. Kabat, Poznań: 17 września 1994, ss. 35.

U Polaków w Kazachstanie. Rozmowa z dr. Markiem Gawęckim, etnologiem, pracownikiem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu [rozmawiała D. Harasimowicz], „Dziennik Poznański”, z 31 I 1994, s. 9.

1995


AN, Ludzie w czasach transformacji, „Gazeta Wielkopolska” nr 279, z 1 XII 1995, s. 3.

Informator na rok akademicki 1995/1996. Studia na kierunku: etnologia i antropologia kulturowa, Poznań: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 1995, ss. 93.

Z. Jasiewicz, Część i całość. Poznański ośrodek etnologiczny w etnologii polskiej, w: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. Materiały z konferencji zorganizowanej w Poznaniu 26-27 maja 1994 r. przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, red. A. Posern-Zieliński, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 6, Poznań: Wydawnictwo DRAWA, 1995, s. 9-19.

(jm), Piekliśmy chleb w górach Atlas, „Życie Uniwersyteckie” nr 8-9(28-29), VIII-IX 1995, s. 28.

(mj), Profesor Linette w pracy, „Gazeta Poznańska” nr 28, z 14 VII 1995, s. 2.

W rytmie derbuki. Życie codzienne i folklor muzyczny Berberów marokańskich. Wystawa etnograficzno-fotograficzna, Poznań, XI-XII 1995, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, IEiAK UAM, Fundacja S. Batorego, ss. 12.

Wybrane publikacje pracowników UAM w latach 1992-1994, Poznań: Rektor UAM, 1995, ss. 549.

Wyprawa na spotkanie Berberów w górach Atlas, „Życie Uniwersyteckie” nr 6-7(26-27), VI-VII 1995, s. 36.

1996


K. Olejnik, Wydział Historyczny, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1990/1991-1992/1993 za rektoratu prof. dr. hab. Jerzego Federowskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996, s. 165-173.

M. Paradowska, Maria Frankowska (1906-1996), „Lud” t. 80, 1996, s. 350-353.

1997


Buchowski Michał, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 65.

Jasiewicz Zbigniew, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 232.

Z. Jasiewicz, Profesor Maria Frankowska w pamięci studenta i współpracownika, „Lud” t. 81, 1997, s. 329-331.

A. Kamzowa, Wydział Historyczny, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1981/1982-1983/1984, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1997, s. 152-155.

Linette Bogusław, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 356.

Polacy pod Andami [z prof. A. Posern-Zielińskim rozmawiała M. Sztolberg], „Głos Wielkopolski” z 13 X 1997.

Posern-Zieliński Aleksander Hubert, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 502-503.

R. Tomicki, Madryckie spotkanie. Wspomnienie o profesor Marii Frankowskiej, „Lud” t. 81, 1997, s. 332-336.

R. Vorbrich, Wyprawa naukowa Atlas’95, w: Wśród dolin Atlasu: siła tradycji w kulturze i życiu codziennym górali marokańskich. Szkice etnologiczne, Poznań: Instytut Historii UAM, 1997, s. 10-12.

1998


Nie wystarczy być męczennikiem [Z prof. A. Posern-Zielińskim, dyrektorem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, rozmawiali M. Kairski, M. Maciołek], „Tawacin”. Pismo Przyjaciół Indian, 1998, nr 4(44), s. 3-11.

A. Posern-Zieliński, Polskie zainteresowania peruanistyczne, „Ameryka Łacińska” 1998, nr 3-4(21-22), s. 24-27.

A. Urbańska, Święta góra Kailas, „Gazeta Wyborcza” z 14-15 III 1998, s. 10.

Zbigniew Jasiewicz, w: R. Krygier, Wpisani w dzieje Ziemi Szamotulskiej, Szamotuły 1998, s. 150-151.

Życiowe wyzwanie [z dr M. Gawęckim, ambasadorem Polski w Kazachstanie rozmawiała M. Sztolberg], „Głos Wielkopolski” z 16 XII 1998, s. 27.

1999


E. Makowski, Wydział Historyczny, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1984/1985-1986/1987, cz. II: 1 grudnia 1985-31 sierpnia 1987, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999, s. 66-77.

K. Olejnik, Wydział Historyczny, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1984/1985-1986/1987, cz. I: 1 września 1984-30 listopada 1985, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999, s. 83-89.

I Ogólnopolska Konferencja „Las w kulturze polskiej”, „Głos Lasu” nr 9, IX 1999, s. 35.

W. Szulc, Wydział Historyczny, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1987/1988-1989/1990, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999, s. 142-165.

Wybrane publikacje pracowników UAM w latach 1995-1997, Poznań: Rektor UAM, 1999, ss. 564.

2000


A. Chwieduk, Konferencja „Wielokulturowość: między teorią a praktyką”, Poznań, 18-19 listopada 1999, „Lud” t. 84, 2000, s. 182-184.

GUT, Oceania 2000, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Wielkopolska” z 21-22 X 2000, s. 8.

I. Kabat, Konferencja „Wielokulturowość: między teorią a praktyką”, „Informator UAM”, nr 5(14), 22 marca 2000, s. 5.

Krzesło i pół stołu za przepierzeniem [z prof. R. Lange, założycielem i dyrektorem Instytutu Choreologii w Poznaniu, obchodzącym jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy, rozmawiała B. Kowalewska], „Gazeta Wyborcza: Gazeta Wielkopolska” nr 235(2844), z 7-8 X 2000, s. 8-9.

U. Loba-Wilgocka, Instytut Choreologii w Poznaniu, „Życie Uniwersyteckie” nr 11, 2000, s. 11.

U. Loba-Wilgocka, 70-lecie urodzin Profesora Roderyka Langego oraz 50-lecie pracy naukowej w dziedzinie tańca, „Lud” t. 84, 2000, s. 187-189.

A. Posern-Zieliński, Polskie badania etnologiczne w Ameryce Łacińskiej po 1945 roku, w: Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych, red. A. Kuczyński, Wrocław: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 219-232.

R. Vorbrich, Afryka z bliska i oddali. Szkice z historii poznańskiego ośrodka etnograficznego, w: Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych, red. A. Kuczyński, Wrocław: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 265-274.

R. Vorbrich, Polskie badania afrykanistyczne z zakresu etnologii i antropologii kulturowej [Głos w dyskusji „Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki?”], „Afryka”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego 2000, nr 1, s. 74-81.

M. Wyszyńska, Zbyt intymne sfery kultury. Spór o zajęcia na Wydziale Historycznym UAM, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Wielkopolska” z 14 III 2000, s. 3.

2001


Burszta Józef (1914-1987), w: W. Wincławski, Słownik biograficzny socjologii polskiej t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 69-71.

T. Cylka, Studnia na wagę życia, „Głos Wielkopolski” z 2 IV 2001.

DMK, Duchy Tybetu, „Gazeta Wyborcza”: Wielkopolska, z 19 II 2001, s. 6.

„Czytać samodzielnie i krytycznie dawne teksty”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza [odpowiada Witold Armon], „Lud” t. 85, 2001, s. 323-334.

Z. Jasiewicz, Józef Burszta. 1914-1987, w: Wielkopolanie XX wieku, red. A. Gulczyński, Poznań: Wydawnictwo WBP, 2001, s. 83-92.

I. Kabat, Konferencja „Między indygenizmem a indianizmem”, „Informator UAM” nr 11(20), 31 stycznia 2001, s. 7-8.

RAK, Studnia im. Kowalskiego. Poznańscy naukowcy chcą pomóc mieszkańcom Afryki, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Wielkopolska” z 28 III 2001.

2002


K., W. Armonowie, Eugeniusz Frankowski (1884-1962), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 98-103.

R. Beszterda, II Konferencja Komisji do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań, 25-26 października 2002. „Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenia”, „Lud” t. 86, 2002, s. 347-353.

H. Błaszczyk-Żurowska, Stanisław Błaszczyk (1906-1989), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 16-18.

A. Brencz, O Jubilatce i tomie jej dedykowanym słów kilka, w: Szkice etnologiczne dedykowane Profesor Annie Szyfer, red. A. Brencz, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 5, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002, s. 7-11.

Globalizacja już była [ze znanym polskim antropologiem M. Buchowskim rozmawiał M. Szczepański], „Nowy Dziennik” R. 32, nr 8529, z 6 VIII 2002, s. 8-9. Nowy Jork.

Jasiewicz, Zbigniew, w: Kto jest kim w Polsce nowego Milenium (2000-2002), Poznań: Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, 2002, s. 217.

Z. Jasiewicz, Józef Burszta (1914-1987), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 25-28.

Z. Jasiewicz, Witold Armon (1924-2002), „Lud” t. 86, 2002, s. 367-370.

I. Kabat, Bibliografia prac prof. dr hab. Anny Szyfer, w: Szkice etnologiczne dedykowane Profesor Annie Szyfer, red. A. Brencz, Poznań: 2002, s.135-141.

I. Kabat, Konferencja „Etniczność a religia”, „Informator UAM” nr 19(28), 18 III 2002, s. 4-5.

I. Kabat, Nagroda im. Zygmunta Glogera dla Profesora Zbigniewa Jasiewicza, „Życie Uniwersyteckie” nr 12(116), XII 2002, s. 12.

I. Kabat, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Szyfer, w: Szkice etnologiczne dedykowane Profesor Annie Szyfer, red. A. Brencz, Poznań: 2002, s. 145.

I. Kabat, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Szyfer, w: Szkice etnologiczne dedykowane Profesor Annie Szyfer, red. A. Brencz, Poznań: 2002, s. 142-144.

I. Kabat, Tadeusz Wróblewski (1914-1972), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 306-308.

E. Krzyżaniak, „Etniczność a religia”. Konferencja interdyscyplinarna, Poznań, 15-16 listopada 2001, „Lud” t. 86, 2002, s. 337-341.

E. Krzyżaniak, Międzynarodowa sesja naukowa „Przeniesienie doświadczeń wielokulturowych Australii do Polski w świetle integracji europejskiej”, „Lud” t. 86, 2002, s. 341-343.

MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza” z 21 V 2002.

msz, „Koominierz” nagrodzony, „Głos Wielkopolski” nr 118(17693), z 22 V 2002, s. 4.

M. Paradowska, Maria Frankowska (1906-1996), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 92-97.

J. Pargač, Antropologie marginálnich oblasti Ryszarda Vorbricha (Tereni výzkumy horalů v severnίm Kamerunu a marockém Atlasu), Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historia t. 5, „Studia Ethnologica” t. 11, 2002, s. 37-50. Praga.

2003


A po nim choćby studnia [o prof. Ryszardzie Vorbrichu opowiada D. Kolbuszewska], „Gazeta Wyborcza”: Poznań, nr 38(124), z 3 X 2003, s. 9-10.

Brzechwa dzieciom, „Super Express” z 1 X 2003, s. 9.

R. Gromadzki, Studnie przeciw piaskom, „Puls Biznesu” z 31 X 2003, s. 26-27.

Z. Jasiewicz, A. Posern-Zieliński, Studia etnologiczne na uniwersytetach polskich po roku 1989, „Lud” t. 87, 2003, s. 13-44.

D. Minta-Tworzowska, U historyków, „Życie Uniwersyteckie” IX 2003, nr 9(125), s. 13.

A. Pomieciński, „Antropologia wobec fotografii i filmu”. Konferencja naukowa, Poznań, 7-8 maja 2003, „Lud” t. 87, 2003, s. 372-373.

Stypendyści „Polityki” 2003: Ewa Krzyżaniak, „Polityka” nr 40(2421), 4 X 2003, s. 76.

R. Vorbrich, Woda, „Życie Uniwersyteckie” IV 2003, nr 4(120), s. 20.

2004


ap, Duchowe tradycje. Tybet w Poznaniu, „Głos Wielkopolski” nr 117, z 20 V 2004, s. 9.

J. Bednarski, Jubileusz 70-lecia Profesora Zbigniewa Jasiewicza, „Życie Uniwersyteckie” 2004, nr 12(140), s. 12-13.

J. Bednarski, R. Vorbrich, Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz – w 70. rocznicę urodzin, w: Z. Jasiewicz, Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Studia i szkice etnologiczne zebrane i wydane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Autora, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 15-23.

I. Idzik, Konferencja „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”, Poznań, 27-28 listopada 2003, „Lud” t. 88, 2004, s. 371-374.

Z. Jasiewicz, Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Studia i szkice etnologiczne zebrane i wydane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Autora, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, ss. 278.

I. Kabat, Bibliografia prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza, w: Z. Jasiewicz, Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Studia i szkice etnologiczne zebrane i wydane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Autora, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 25-45.

I. Kabat, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Jasiewicza, w: Z. Jasiewicz, Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Studia i szkice etnologiczne zebrane i wydane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Autora, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 47-48.

I. Kabat, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Jasiewicza, w: Z. Jasiewicz, Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Studia i szkice etnologiczne zebrane i wydane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Autora, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 49-55.

A. Posern-Zieliński, Badania nad Ameryką Łacińską w poznańskim ośrodku etnologicznym, „Tawacin”. Pismo Przyjaciół Indian 2004, nr 4(68), s. 30-31.

A. Posern-Zieliński, 25 lat polskich badań archeologicznych i antropologicznych w Ameryce Łacińskiej. Wystawa: 1 lutego-28 marca 2004, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Poznań: Muzeum Narodowe, 2004.

M. Sztolberg, Spryciarze z dżungli. Poznańscy etnolodzy pod Andami, „Głos Wielkopolski” nr 38, z 14/15 II 2004, s. 9.

R. Tomicki, Iberica frankowsciana: w 120 rocznicę urodzin Eugeniusza Frankowskiego, „Etnografia Polska” t. 48, 2004, s. 1-2, s. 17-36.

(wer), Tybet w Poznaniu, „Życie Uniwersyteckie” VI 2004, nr 6(134), s. 21-22.

A. Wojciechowska, Janina Dydowicz (1930-2003), „Lud” t. 86, 2004, s. 411-412.

2005


EN, Odkrywanie. Wystawa o Albanii w CK Zamek, „Gazeta Wyborcza” z 17 I 2005.

M. Kairski, Badania nad Ameryka Łacińską w poznańskim ośrodku etnologicznym, cz. 2, „Tawacin” 2005, nr 4(72), s. 30-31.

A. Urbańska-Szymoszyn, Dni kultury tybetańskiej „Tybet w Poznaniu”, „Etnografia Polska” t. 49, 2005, z. 1-2, s. 231-235.

M. Paradowska, The life and activity of Professor doctor Maria Frankowska (1906-1996), “Ethnologia Polona” t. 26, 2005, s. 7-17.

A. Posern-Zieliński, Frankowska Maria, w: Słownik biograficzny historii Polski t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2005, s. 411-412.

A. Posern-Zieliński, Frankowski Eugeniusz, w: Słownik biograficzny historii Polski t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2005, s. 412.

J. Wojtarowicz, Konferencja „Zawód: antropolog…?”, Poznań, 10 maja 2005, „Lud” t. 89, 2005, 376-379.

E. Wozińska, Rozmowy kontrolowane. Pierwsze kroki badacza, „Życie Uniwersyteckie” nr 3(143), VII-VIII 2005, s. 9.

2006


A. Chwieduk, A. Pomieciński, Międzynarodowa konferencja naukowa „Etnologia francuska i polska: perspektywy kultury współczesnej”. Le Colloque International „Ethnologies francaise et polonaise: perspectives de l’etude des mondes contemporains”, Poznań, 3-4 października 2006, „Lud” t. 90, 2006, s. 297-305.

Nasze studnie w Afryce, „Tygodnik nr 1” nr 52/235, z 29 XII 2006, s. 2. Poznań.

R. Podskarbi, Konferencja „Obrazy kultur”, Poznań, 21-22 października 2005, „Lud” t. 90, 2006, s. 309-310.

A. Posern-Zieliński, I. Kabat, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, w: 30. rocznica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydział Historyczny UAM, 2006, s. 15-26.

A. Pelczyk, Dr Stanisław Błaszczyk (1906-1989), „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2006, nr 9: 100-lecie polskiego muzealnictwa etnograficznego na wolnym powietrzu, red. T. Sadkowski, s. 38-39. Wdzydze.

R. Tomicki, Eugeniusz Frankowski – etnolog iberysta, uwagi biografisty przygodnego, „Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2006, z. 29, s. 17-21.

R. Vorbrich, Plemię, państwo, demokracja, Poznań, 17-18 listopada 2005 r., „Afryka”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, 2005-2006, nr 22, s. 89-91.

E. Wozińska, Etnolog. Uczone ulice, Życie Uniwersyteckie” nr 5(152), V 2006, s. 15.

E. Wozińska, „Historyczna” rocznica, „Życie Uniwersyteckie” nr 6(153), VI 2006, s. 9.

2007


J. Burszta, Znane i nieznane pasje badawcze, wstęp i dobór tekstów K. Gołąb-Marciniak, PTPN. Klasycy nauki poznańskiej t. 14, Poznań: PTPN, UAM, 2007, ss. 252.

H. Kossak-Nowocień, K. Mirgos, Konferencja „Antropologiczne spojrzenie na globalizację – doświadczenia i wyzwania”, Poznań, 23-24 października 2007, „Lud” t. 91, 2007, s. 426-429.

MAJ, Baskijska miłość, „Życie Uniwersyteckie” nr 1(160), I 2007, s. 7.

MAJ, Wydział Historyczny, „Życie Uniwersyteckie” nr 9(168), IX 2007, s. 10.

K. Marciniak, Józef Burszta – Życie i dzieło, w: J. Burszta, Znane i nieznane pasje badawcze, PTPN, Klasycy nauki poznańskiej t. 14, Poznań: PTPN, UAM, 2007, s. 9-25.

F. Springer, Czysta woda dla Sahelu, „Glos Wielkopolski” z 18 I 2007.

A. Urbańska-Szymoszyn, III Poznańska Konferencja Azjanistyczna „Azja w początkach XXI wieku. Tożsamość-społeczeństwo-kultura”, Poznań, 18-19 maja 2006, „Lud” t. 91, 2007, s. 430-433.

2008


A.W. Brzezińska, Badania etnograficzne na Żuławach, „Rocznik Żuławski” 2008, s. 124.

A.W. Brzezińska, R. Beszterda, I. Czerniejewska, Ł. Kaczmarek, Konferencja „Komunikacja i dialog kultur”, Będlewo, 13-15 czerwca 2008, „Lud” t. 92, 2008, s. 385-393.

M. Karbowiak, Don Alejandro wśród Indian, „Gazeta Wyborcza” z 7-8 VI 2008, s. 7.

Losy Żuławiaków pod lupą etnologów; http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/wydrzenia/928333.html (2008-12-01).

Nowy Dwór Gd. Badania terenowe na Żuławach – etnolodzy na tropie powojennych osadników; http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/wydarzenia/879285.html (2008-09-15).

J. Splisgart, The history of Polish ethnology and Poznan Ethnological Center, tłum. T. Splisgart, “Bulletin of the National Museum of Japanese History” t. 145, 2008, s. 33-62. Tokio.

E. Wozińska, Ser z ketchupem i fabryka Nivei, „Życie Uniwersyteckie” nr 7/8(178/179), VII/VIII 2008, s. 26.

2009


Badamy człowieka i jego kulturę [Z prof. M. Buchowskim rozmawiała M. Rybicka], „Życie Uniwersyteckie” 2009, nr 7/8(190/191), s. 18-19.

J. Bednarski [współpraca W. Kuligowski], Etnologia uniwersytecka w Poznaniu – wczoraj i dziś, „Życie Uniwersyteckie” nr 7/8 (190/191), VII-VIII 2009, s. 18-19.

J. Bednarski, Międzynarodowa wymiana studentów, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009. s. 70-71.

J. Bednarski, Pracownicy, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 81-83.

J. Bednarski, Prof. dr J. Burszta (1914-1987), w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 78.

J. Bednarski, Prof. dr Jan Stanisław Bystroń (1892-1964), w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 76.

J. Bednarski, Prof. dr Józef Gajek (1907-1987), w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 77.

J. Bednarski, Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009. s. 78-79.

J. Bednarski, W zwierciadle historii, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 75.

N. Bloch, Festiwal Filmowy Astra, Poznań, 15-29 października 2008, „Lud” t. 93, 2009, s. 380-384.

A. Brencz, Zakład Etnologii Polski, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak, 2009, s. 85-86.

M. Buchowski, Etnologia i antropologia kulturowa w Poznaniu: Tradycja, która zobowiązuje, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo News – Witold Nowak, 2009, s. 5-10.

A. Chwieduk [na podstawie opracowań N. Bloch, A.W. Brzezińskiej, Ł. Kaczmarka, A. Szczepaniak-Kroll] Konferencja „Antropologia polityki i polityka w antropologii”, Będlewo, 18-20 maja 2009, „Lud” t. 93, 2009, s. 361-366.

A. Chwieduk, K. Koziura, Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 71-72.

Co ma rolnik do Waszyngtonu? [Z prof. dr.hab. M.Buchowskim rozmawiała E. Wozińska], „Życie U niwersyteckie” nr 11(194), XI 2009, s. 17.

W. Dohnal, Dydaktyka i jej rozwój, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 56-69.

Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, ss. 178.

Z. Jasiewicz, Karty z dziejów etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 13-30.

I. Kabat, Absolwenci studiów etnologicznych, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 112-125.

I. Kabat, Archiwum Instytutu, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 89-90.

I. Kabat, W. Kuligowski, IV Zjazd Absolwentów Studiów Etnologicznych w Poznaniu, Poznań, 26 września 2009, „Lud” t. 93, 2009, s. 377-380.

I. Kabat, O absolwentach słów kilka, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 107-112.

I. Kabat, Prace doktorskie, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 45-53.

I. Kabat, Prace habilitacyjne, w: Etnologia uniwersytecka wPoznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 54-55.

I. Kabat, Prace magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne), w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 126-163.

G. Pełczyński, Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 87.

D. Penkala-Gawęcka, M. Żyśko, Konferencja “Antropologia medyczna w Polsce – doświadczenia, pola badań, perspektywy”, Poznań, 24 kwietnia 2009, „Lud” t. 93, 2009, s. 366-369.

A. Posern-Zieliński, Działalność badawcza Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu: obszary, kierunki, tematy, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 31-44.

R. Vorbrich, „Pokaż mi swój świat” – projekt badawczy, „Życie Uniwersyteckie” 2009, nr 1(184), s.

R. Vorbrich, Pracownia Antropologii Wizualnej, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 89.

R. Vorbrich, Projekt badawczo-rozwojowy „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoja szkołę”, „Afryka”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, 2009, nr 29-30, s. 186-192.

R. Vorbrich, Projekt „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę” w kontekście antropologii i edukacji rozwojowej, w: Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna, red. R. Vorbrich, Poznań: Wydawnictwo MJP, 2009, s. 11-17.

R. Vorbrich, Zakład Studiów Pozaeuropejskich, w: Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, red. J. Bednarski, P. Fabiś, Poznań: Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak, 2009, s. 88.

E. Wozińska, Od Amazonii do Żuław, „Życie Uniwersyteckie” nr 4(187), IV 2009, s. 9.

2010


A.W. Brzezińska, A. Chwieduk, Konferencja „Projekt: Miasto Poznań. Przegląd projektów badawczych”, Poznań, 18-19 marca 2010, „Lud” t. 94, 2010, s. 505-507.

A.W. Brzezińska, M. Wosińska, Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, Poznań-Sztutowo, maj-czerwiec 2010, „Lud” t. 94, 2010, s. 507-509.

A.W. Brzezińska, J. Borucka, Zachować podcień. Interdyscyplinarne Warsztaty Żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne), „Rocznik Żuławski” 2009 [druk] 2010, s. 44-45.

M. Buchowski, Centrum Badań Migracyjnych, w: Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przyjęte na posiedzeniu Senatu UAM 26 kwietnia 2010 roku, Poznań: UAM, 2010, s. 234.

D. Chodera-Lewandowicz, Bunt o różnych obliczach, „Życie Uniwersyteckie” nr 3(198), III 2010, s. 16-17.

A. Chwieduk, Cudzoziemcy są wśród nas. Prezentacja projektu badań poznańskich, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 18-22.

A. Chwieduk, M. Filip, K. Chlewińska, Międzynarodowa konferencja „What is anthropology of Europe and show should it be practiced?”, Poznań, 15-16 października 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 489-493.

A. Chwieduk, A.W. Brzezińska, Projekt: Miasto Poznań. Przegląd projektów badawczych, „Przegląd Zachodni” R. 66: 2010, nr 3(336), s. 291-295.

I. Kabat, W. Kuligowski, Integracja etnologów, „Bliżej Uczelni” 2010, nr 1(5), s. 2; http://absolwenci.amu.edu.pl/saup/blizej-uczelni

R. Kleśta-Nawrocki, Konferencja „Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesne”, Poznań, 4-5 marca 2010, „Lud” t. 94, 2010, s. 501-504.

H. Kóčka-Krenz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, w: Wydział Historyczny, w: Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku przyjęte na posiedzeniu Senatu UAM 26 kwietnia 2010 roku, Poznań: UAM, 2010, s. 179-180.

W. Kuligowski, I. Kabat, W światowej stolicy trębaczy, „Słowo Yu Polonii”. Biuletyn nr 45-46, 2010, s. 26-27. Belgrad.

W. Kuligowski, W światowej stolicy trębaczy, „Życie Uniwersyteckie” 2010, nr 9(204), s. 20-21.

Naukowcy zbadali, jak żyje się w mieście know-how; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7668141,Naukowcy_zbadali_jak_sie_zyje_... (2010-03-17).

A. Posern-Zieliński, Etnolog w podróży. Poznańskie wyprawy i badania terenowe w krajach pozaeuropejskich, „Kronika Miasta Poznania”: Podróże Poznaniaków, 2010, nr 3, s. 358-371.

Poznań – badawcze wyzwanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 3(198), III 2010, s. 9.

RAK, Studnia im. Kowalskiego, „Gazeta Wyborcza” z 28 III 2010.

M. Różańska, K. Rybarczyk, Dziedzictwo kulturowe Żuław. Sprawozdanie z badań terenowych 2008-2010, „Przegląd Zachodni” R. 66: 2010, nr 3, s. 240-245.

J. Schmidt, Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) – nowy ośrodek badawczy w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/ Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 12-17.

B. Stańda, Projekt „Puszcza Pyzdrska. Oledrzy i ich żelazne domy”, wrzesień-czerwiec 2010 oraz konferencja „Puszcza Pyzdrska – Olędrzy i ich żelazne domy. Stan dziedzictwa i perspektywy na przyszłość”, Blizanów, 13 listopad 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 509-510.

Tygiel z orientalnym zapachem w tle [Z prof. M. Gawęckim rozmawia J. Lenertowicz], „Życie Uniwersyteckie” nr 7/8(202/203), VII/VIII 2010, s. 15.

Wilda, Rybaki, Jeżyce. Badacze w miejskiej dżungli; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7677955,Wilda_Rybaki_Jezyce_Badacze... (2010-03-22).

2011


ALA, Dbają o historię i jej szerzenie, „Gazeta Grodziska Powiatowa” nr 16, z 12 IX 2011, s. 17.

J. Bednarski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Ethnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe t. 10, 2011, s. 98-105.

N. Bloch, T. Buliński [na podst. sprawozdań R. Beszterdy, L. Buchalika, Ł. Kaczmarka, M. Kairskiego, P. Ładykowskiego, L. Tumanowicz], Konferencja „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne”, Będlewo, 21-23 października 2010, „Lud” t. 95, 2011, s. 407-412.

A.W. Brzezińska, Badania etnologiczne na Żuławach w roku 2010, „Rocznik Żuławski” 2010 [druk] 2011, s. 20-22.

A.W. Brzezińska, M. Wosińska, Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”. Perspektywa antropologiczna, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Ł. Banaszak, M. Wosińska, Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011, s. 19-25.

A.W. Brzezińska, B. Warkocki, Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu, „Życie Uniwersyteckie” 2011, nr 7/8(214/215), s. 31.

A.W. Brzezińska, M. Wosińska, Sztutowo czy Stutthof? Projekt badawczy, „Prowincja”. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2011, nr 1(3), s. 86-100.

M. Buchowski, Centrum Badań Migracyjnych, w: Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku przyjęte na posiedzeniu Senatu UAM 18 kwietnia 2011 roku, Poznań: UAM, 2011, s. 259.

M.A. Charyton [na podst. oprac. T.Bulińskiego, K. Chlewińskiej, A.H. Wądołowskiej, N. Weimann, A. Witeskiej-Młynarczyk] Konferencja „Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej”, Będlewo, 9-10 czerwca 2011, „Lud” t. 95, 2011, s. 413-418.

I. Kabat, Zofia Staszczak (1928-2011), „Lud” t. 95, 2011, s. 448-452.

Kalendarium, „Życie Uniwersyteckie” nr 9(216), IX 2011, s. 4.

H. Kóčka-Krenz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, w: Wydział Historyczny, w: Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku przyjęte na posiedzeniu Senatu UAM 18 kwietnia 2011 roku, Poznań: UAM, 2011, s. 196-197.

W. Kuligowski, Konferencja i widmo, „Życie Uniwersyteckie” 2011, nr 4(211), s. 19.

Z. Poznańska, Etnolodzy na żuławskim strychu, „Życie Uniwersyteckie” nr 11(218), XI 2011, s. 23.

M. Smykowski, Projekty naukowe i edukacyjne w muzeach martyrologicznych. Na przykładzie projektu „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, 4 marca 2011, „Lud” t. 95, 2011, s. 422-423.

L. Stomma, Mój panteon, „Polityka” nr 28(2815), 6-12.07.2011, s. 89.

Wspomnienia o Zofii Staszczak, „Lud” t. 95, 2011: Z. Sokolewicz, Zosia, s. 452-453; D. Drljača, Od opiekunki naukowej, przez kumę do siostry, s. 453-455; E.M. Goździak, Opiekun spolegliwy, nauczycielka życia, matka intelektualna, s. 455-457.

2012


K. Andrzejkowicz, B. Konic, M. Machowska, M. Krzemieniecki, Badania antropologiczne w Malborku, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 5(224), s. 24-25.

A.W. Brzezińska, A.Chwieduk, Anna Szyfer. O rzeczach ważnych, których można nauczyć się od Pani Profesor, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 3-4(73), s. 27-30.

M. Buchowski, Centrum Badań Migracyjnych (CBM), w: Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku przyjęte na posiedzeniu Senatu UAM 20 maja 2012 roku, Poznań: UAM, 2012, s. 284-285.

Jak badać współczesną tożsamość europejską? [z J. Schmidtem rozmawiała A.W. Brzezińska], „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 7/8 (226/227), s. 12-13.

Kalendarium, „Życie Uniwersyteckie” nr 6(225), VI 2012, s. 4.

H. Kóčka-Krenz, Wydział Historyczny, w: Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku przyjęte na posiedzeniu Senatu UAM 20 maja 2012 roku, Poznań: UAM, 2012, s. 209-213.

M. Kozioł, Etnologia w praktyce. Studenckie praktyki w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 1-2(72), s. 62-63.

M. Kuflińska-Ziółkowska, Konferencja ”Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne”, Poznań, 20-21 września 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 354-357.

I. Main, Etnograficzne projekty badawcze o Poznaniu: rewitalizacja przestrzeni i przestrzenie pamięci (komunikat), w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A. W. Brzezińska, A. Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 209-215.

mz, Między Wschodem a Zachodem, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 12(231), s. 5.

K. Rybarczyk, B. Stańda, Wśród Polaków na rumuńskiej Bukowinie, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 3(222), s. 27.

M. Smykowski, Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 11(230), s. 19.

M. Smykowski, Konferencja „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne” , „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 26: 2012, nr 4(98), s. 53-56.

M. Smykowski, M. Wosińska, Konferencja „Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja”, Muzeum Stutthof w Sztutowie, 10-11 maja 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 366-369.

Wybrałbym zawsze etnologię [opowiada prof. Z. Jasiewicz, oprac. M. Rybicka], „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 10(229), s. 16-17.

E. Zys, Konferencja „Aktualne otázky etnológie, kulturológie a turizmu II”, Nitra, 23 maja 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 370-371.

2013


Marcin Barski, Agata Stanisz’s transportodrone Project; http://www.soundsofeurope.eu/eblog/field-recordings-trucks-and-an-anthropologist/ [12 IV 2013]

A. Bartoszko, D. Penkala-Gawęcka, Medical anthropology in Poland, „Cargo”. Časopis pro kulturní/sociální antropologii 2011, nr 1, 2 [druk] 2013, s. 128-135.

A.W. Brzezińska, Jak zostać etnologiem? Oferta dydaktyczna wobec potrzeb rynku pracy, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 17-22.

Buchowski, Michał, Andrzej Brencz – etnograf niekonwencjonalny, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.13-16.

D. Chodera-Lewandowicz, Podwójny jubileusz prof. Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Życie Uniwersyteckie” 2013, nr 11(242), s. 22-23.

Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, A.W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 127.

Z. Jasiewicz, Profesor Aleksander Posern-Zieliński i Jego prace. W 70-lecie urodzin, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 13-22

Kabat, Irena, Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 22-37.

I. Kabat, Bibliografia prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 37-69

I. Kabat, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 219.

I. Kabat, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 71

I. Kabat, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin,
red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 211-218.

I. Kabat, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dra hab. Alekasandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 73-80

I. Kabat, Ważniejsze publikacje pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2000-2011, „Ethnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe t. 11, 2013, s. 48-50.

R. Krzanowska, Z ziemi polskiej do peruwiańskiej krainy, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 23-35

N. Mazur, Dużo wolnych miejsc na studiach, „Gazeta Wyborcza”. Poznań, z 26 VII 2013, s. 4

E. Pawlik, Przysucha a Uniwersytet Poznański, „Informator Przysuchy” maj 2014, nr 66, s. 11.

oprac. mdz, [Dni Baskijskie], „Życie Uniwersyteckie” 2013, nr 4(235), s. 5.

J. Schmidt, Andrzej Brencz – życie i dzieło, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.17-21.

Schmidt, Jacek [Red.] Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 219.

R. Vorbrich, A. Szymoszyn [red.] Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, ss. 296

2014

E. Antyborzec [przy współpracy A. Drożdż, A. Paprot i M. Prochaski] Międzynarodowa konferencja „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, Poznań, 22-23 maja 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 417-421.

E. Antyborzec, Anna W. Brzezińska, Rok Kolberga 2014 – przygotowania i inauguracja, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Tworców Ludowych R. 29: 2014, nr 1-2(76), s. 14-16.

A.W. Brzezińska, A. Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 69-70.

A.W. Brzezińska, A. Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Życie Uniwersyteckie” 2014, nr 1(244), s. 21.

M. Buchowski [Wspólnie z Alexandrą Schwell] Recherche anthropologique sur le football et l’imaginaire Est/Ouest [Anthropological football research and East-West imaginaries], “Sport et Citoyenneté. Le Sport au service de la société» [«Sport and Citizenship. Sport serving society»] déc. 2014-Janv./Févr. 2015, nr 29: Conclusions du projet Européen FREE [Football research in an enlarged Europe], s. 10.

T. Buliński, M. Kairski, Słowa dla Mistrza. Jubileusz Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Lud” t. 98, 2014, s. 412-416.

J. Grad, Walerian Sobisiak, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 220-228.

Jasiewicz Zbigniew, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

I. Kabat, Zofia Staszczak, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 231-234.

A. Kwaśniewska, Gdzie diabel nie może, tam baby pośle. Wkład Bożeny Stelmachowskiej i Wandy Brzeskiej w badania etnologiczne Pomorza i Wielkopolski, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 257-285.

mdz, [setna rocznica urodzin prof. Józefa Burszty], „Życie Uniwersyteckie” nr XI 2014, 11(254), s. 4.

A. Paprot, VIII Międzyuczelniana konferencja antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”. „Lokalność – teoria i praktyka”, Poznań, 27-28 marca 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 421-424.

Pomóż etnografom przez Internet, dostaniesz snutkę; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,16132202,Pomoz_etnografom_przez_internet__dostaniesz_snutke.html... [11-06-2014]

A. Posern-Zieliński, Barbara Walendowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 282-284.

A. Posern-Zieliński, Maria Frankowska i jej fascynacje latynoamerykańskie, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 213-228.

J. Schmidt, Profesor Andrzej Brencz – badacz kultury ludowej Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski”, R. 28: 2014, nr 3(105), s. 53-54.

A. Szyfer, „ Musi pani patrzeć, słuchać i rozumieć”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 98, 2014, s. 331-342.

A. Szymoszyn, A. Szczepaniak-Kroll, Obchody jubileuszu 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 230-231.

2015

T. Buliński, M. Kairski, Aleksander Posern-Zieliński: americanista, persona, maestro, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 11-19.

A. Chwieduk, A.W. Brzezińska, Kępno pod lupą badaczy terenowych z Poznania; http://www.um.kepno.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/1818-kpno-pod-lup-badaczy-terenowych-z-poznania; http://www.powiatkepno.pl/aktualnosci/aktualnosci_powiat/Kpno-pod-lup-badaczy-teerenowych-z-poznania/idn:15424.html [2015-04-27]; http://www.ziemiakepinska.pl/kepno-pod-lupa-badaczy-z-poznania [24 kwietnia 2015]; http://www.powiatowy.pl/2015/04/kepno-pod-lupa-badaczy-terenowych-z-poznania/ [22 kwietnia 2015]

W. Dohnal, Between the ethnography of the country and the anthropology of contemporaneity: On the life and work of Professor Józef Burszta, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 13-26.

Z. Jasiewicz, Profesor Józef Burszta (1914-1987) – etnolog, socjolog, historyk, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 36-37.

I. Kabat, Logros académicos de Aleksander Posern-Zieliński, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 21-71.

W. Kuligowski, R. Papp, News from ideological, isolated, national and sterile anthropology: Polish-Hungarian cooperation, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 7-12.

M. Machowska, Wernisaż wystawy „Etnografowie w terenie” oraz konferencja „Od etnografii wsi do antropologii współczesności” poświęcona pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę Jego urodzin, Poznań, 3-4 listopada 2014, „Lud” t. 99, 2015, s. 436-440.

M. Barteczka, Warsztaty „Szkaradowski etnodizajn”, czyli szkoła otwarta na środowisko lokalne; http://www.zsszkaradowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=587

mz, Odznaczenia państwowe, „Życie Uniwersyteckie” 2015, nr 2(257), s. 3.

A. Paprot, M. Smykowski, Konferencja „Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci”, Sztutowo, 7-8 maja 2015, „Lud” t. 99, 2015, s. 444-447.

szz/mki/, Poznańscy etnolodzy udostępnili swoje zasoby w Internecie; http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404498,poznanscy-etnolodzy-udostepnili-swoje-zasoby-w-internecie.html [2015-04-13]

J. Maciejewska-Pavković, Rok Oskara Kolberga – 2014, „Słowo YU Polonii. Biuletyn”, 2014/2015, nr 54, s. 19-20. Belgrad.


2016


Badania etnologów na Biskupiźnie; http://uam.platontv.pl/adv?page=3&lang=-1&order=1&main=False&id=6436

J. Bednarski, R. Vorbrich,
Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35.

N. Bloch, Spóźnieni o 125 lat listonosze. Pamięć o emigrantach w ich rodzinnych wioskach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 154-173.

N. Bloch, Wstęp, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 13-22.

N. Bloch, Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 24-41.

N. Bloch [Red.] Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, ss. 346.

Prof. Michał Buchowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM został członkiem honorowym Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI), „Życie Uniwersyteckie” nr 7/8 (274/275), VII/VIII 2016, s. 4.

Etnografowie w terenie, czyli historia wielkopolskich miasteczek zapisana w fotografii; http://www.kulturawielkopolska.pl/wydarzenia/etnografowie-w-terenie-czyli-historia... [2016-04-11].

Etnografowie w terenie; http://www.rc.fm/kulturalnie/kalisz-etnografowie-w-terenie.html [2016-04-16].
(MS), „Etnografowie w terenie”. Zobacz archiwalne fotografie, „Gazeta Pomorska”, z 4 lutego 2016, s. 16.

M. Glanc, Naukowcy przeciw dyskryminacji. „W Niemczech zaczęło się od słów, a skończyło na eksterminacji”; http://poznan.onet.pl/naukowcy-przeciw-dyskryminacji-w-niemczech-zaczelo-sie-od-slow-a-skonczylo-na/4pgbd9 [18 XI 2016]. M. Kania, Kulturowy rasizm podbija Polskę, „Gazeta Wyborcza” , 15 XI 2016, nr 266.8873, s. 5.

R. Konieczka, Etnografowie w terenie, „Tygodnik Lokalny Pałuki” R. 26, nr 1251, 4 II 2016, s. 17. M. Król, Kommemoracje w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951-2010, Poznań: UAM, Instytut Historii, 2015, s. 42, 70, 104, 121.

A. Linowska, Wizyta studentów UAM; http://www.krobia.pl/index.php?view=article&catid=36:rone&id=1570:wizyta-studen... [2016-04-05].

Marta Machowska, Pamięci Profesora Józefa Burszty – wystawa fotograficzna „Etnografowie w terenie” oraz konferencja naukowa „Od etnografii wsi do antropologii współczesności”, „Przegląd Wielkopolski” R. 29: 2015, nr 1(107), s. 62-68.

Marta Machowska, Wernisaż wystawy „Etnografowie w terenie” oraz konferencja „Od etnografii wsi do antropologii współczesności” poświęcona pamięci Profesora Józefa Burszty w setna rocznicę Jego urodzin, Poznań, 3-4 listopada 2014, „Lud” t. 99, 2015, s. 436-440.

Międzynarodowa konferencja o migracjach przymusowych i uchodźcach Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration) odbyła się w dniach od 12 do 15 lipca 2016 roku na UAM, „Życie Uniwersyteckie” nr 7/8 (274/275), VII/VIII 2016, s. 4.


M. Nicińska, Wszyscy jesteśmy migrantami, „Puls Poznania”. Magazyn bezpłatny 2016, nr 4(10), s. 24-25.

[ red.] Dawna ludowa kultura zatrzymana w kadrze; http://www.calisia.pl/articles/dawna-ludowa-kultura-zatrzymana-w-kadrze [2016-04-11].

[ Redakcja] Wielkopolska in the eyes of ethnographers [Wielkopolska okiem etnografów]; http://www.kulturaupodstaw.pl/material.php?wybor=1047&rodzaj=aktualnosci&zmia... [2016-04-11].


J. Schmidt, Projekt „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców”=Project „Sociocultural identification of foreigners, w: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe=Adam Mickiewicz University in Poznań. Research, oprac. i red. M. Kalawska, Poznań: UAM, 2016, s. 19-21
.

Prof. Anna Szyfer została laureatką 41. Edycji Nagrody im. Oskara Kolberga, „Życie Uniwersyteckie” nr 5, maj 2016, s. 22

V. Szostak,
Ameryka to dla byka. Przyszły listy z Ameryki, po 125 latach, „Gazeta Wyborcza”. Duży Format. Magazyn Reporterów, nr 40/1203, z 6 X 2016, s.6-8.2017

olen, Niepokojące pomarańczowe kamizelki, „Życie Uniwersyteckie” luty 2017, nr 2(281), s. 20.
InstytutO InstytuciePublikacje o Instytucie