Zespół Partnerów Strategicznych


Sprawozdanie dotyczące wspólpracy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

UAM w Poznaniu z otoczeniem gospodarczym w roku 2013.


W 2013 roku powołany został Zespół Partnerów Strategicznych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu (IEiAK). Głównym celem działalności Zespołu jest zainicjowanie oraz uporządkowanie współpracy IEiAK z instytucjami, firmami i innymi podmiotami tworzącymi otoczeniem gospodarcze UAM i Instytutu. Współpraca miałaby dotyczyć studentów, doktorantów oraz pracowników IEiAK, a jej formy to staże, wolontariaty, praktyki, ekspertyzy, badania, wykłady itp. Zadaniem powołanego Zespołu jest przygotowywanie takich możliwości, udostępnianie informacji, koordynacja wspólnych działań, a także wypracowywanie ich nowych form.

W skład Zespołu wchodzą następujące podmioty:

  • Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu

  • Art Stations Foundations, Stary Browar, Poznań

  • Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania

  • Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

  • Wydawnictwo "Centrala", Fundacja Tranzyt

  • Redakcja "Czasu Kultury", Stowarzyszenie Czasu Kultury.

IEiAK jest reprezentowany przez swojego dyrektora, prof. dra hab. Michała Buchowskiego, oraz dra hab. prof. UAM Waldemara Kuligowskiego.

W 2013 roku odbyły się dwa robocze spotkania członków Zespołu (24 czerwca i 5 listopada). W ich trakcie wypracowano model wielostronnej współpracy, przepływu informacji, określając także najbardziej znaczące pola wspólnych działań.

W efekcie działań Zespołu przedstawiono studentom i doktorantom kilka propozycji:

  • staże i praktyki zawodowe w Muzeum Etnograficznym, z możliwością zdobycia etatu przez najbardziej zaangażowaną osobę

  • szkolenia przygotowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta, a dotyczące tzw. małych grantów

  • ekspertyzy i działania edukacyjne dla Centrum Kultury "Zamek", związane z długoletnim planem rewitalizacji ulicy Święty Marcin

  • stażowy udział w programie edukacyjnym festiwalu Ethnoport Poznań, organizowanym corocznie przez Centrum Kultury "Zamek".

W najbliższej przyszłości praca Zespołu będzie się koncentrować na intensyfikacji współpracy i szukaniu nowych form interakcji z otoczeniem gospodarczym IEiAK.