Publikacje
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T| U | V | W | X | Y | Z | Ż

aktualizacja:09.06.2017
Publikacje o [ absolwentach ]

[ Andrusieczko, Piotr] „Grand Press-y” rozdane. Piotr Andrusieczko Dziennikarzem Roku; http://wpolityce.pl/media/225607-grand-press-y-rozdane-piotr-andrusieczko-dziennik... [2014-12-19].

[ Antyborzec, Ewa z d. Kuźniewska] Z. Jasie wicz, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

[ Armon, Witold] K. Armon, Witold Armon (1924-2002], w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 44, Wrocław-Kraków: PTL, 2007, s. 5-9.

[ Armon, Witold] Z. Jasiewicz, Witold Armon (1924-2002), „Lud” t. 86, 2002, s. 367-370.

[ Bero,
e Mark] M. Bero, „EWA” w Tola-o-Barfak. Korespondencja własna z Afganistanu, „Świat Młodych” nr 86, z 19 VII 1977.

[ Bero, Marek] M. Gawęcki, Kultura ludowa Afganistanu, wystawa, Poznań 24.I.-18.II.1977, ss. 11.

[ Bero, Marek] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Bero, Marek] W. Staszewski, Obfity plon badań „EWA-76”. Poznańska wyprawa naukowa do Afganistanu, „Głos Wielkopolski” nr 241, z 22 X 1976, s. 3-4.

[ Biegowski, Bogusław] (ap), Antropologia Poznania, „Przegląd” nr 4(422), 27 I 2008, s. 52.

[ Bogusław Biegowski],  Bogusław Biegowski, „Noteć barka Sztuki vol. 4/2”, w: III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Moja Wielkopolska 2016, 10-30 października 2016, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016, s. 54.

[ Bielecka-Kaczmarek, Elżbieta] A. Rejs, Elżbieta Bielecka-Kaczmarek [1949-2015], „Lud” t. 99, 2015, s. 451-454.

[ Billert, Anna] ALA, Dbają o historię i jej szerzenie, „Gazeta Grodziska Powiatowa” nr 16, z 12 IX 2011, s. 17.

[ Blacharska, Wiktoria z d. Leczycka] W. Blacharska, Etnologia – moja pasja, moja praca, moje życie, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 107-109.

[ Błaszczyk, Stanisław] H. Błaszczyk-Żurowska, Stanisław Błaszczyk (1906-1989), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 16-18.

[ Błaszczyk, Stanisław] J. Burszta, Stanisław Błaszczyk, w: Laureaci nagrody „Barw” im. Oskara Kolberga 1979, Muzeum Mazowieckie w Płocku.

[ Błaszczyk, Stanisław] A. Pelczyk, Dr Stanisław Błaszczyk (1906-1989), „Studia Lednickie” t. 2, 1991, s. 405-407.

[ Błaszczyk, Stanisław] A. Pelczyk, Dr Stanisław Błaszczyk (1906-1989), „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2006, nr 9: 100-lecie polskiego muzealnictwa etnograficznego na wolnym powietrzu, red. T. Sadkowski, s. 38-39. Wdzydze.

[ Błaszczyk, Stanisław] Z. Toroński, Jubileusz 50-lecia pracy naukowej dra Stanisława Błaszczyka, „Lud” t. 68, 1984, s. 345-347.

[ Błaszczyk, Stanisław] Z. Toroński, Stanisław Błaszczyk, „Lud” t. 73, 1990, s. 334-347.

[ Bobrowska, Lubomira] M. Buchowski, Lubomira Maria Bobrowska (1960-1990), „Lud” t. 73, 1989-1990, s. 347-349.

[ Bonowska, Magdalena] M. Bonowska, Przemijając, pozostaję, red. W. Łysiak, Poznań: Wydaw. „Eco”, 2008, ss. 355.

[ Brencz, Andrzej] M. Buchowski, Andrzej Brencz – etnograf niekonwencjonalny, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.13-16.

[ Brencz, Andrzej] I. Kabat, Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 22-37.

[ Brencz, Andrzej] I. Kabat, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 219.

[ Brencz, Andrzej] I. Kabat, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 211-218.

[ Brencz, Andrzej] Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 219.

[ Brencz, Andrzej] J. Schmidt, Andrzej Brencz – życie i dzieło, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.17-21.

[ Brencz, Andrzej] J. Schmidt, Profesor Andrzej Brencz – badacz kultury ludowej Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski”, R. 28: 2014, nr 3(105), s. 53-54.

[ Brzezińska, Anna W.] Z. Jasiewicz, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

[ Brzezińska Anna W.] R. Konieczka, Etnografowie w terenie, „Tygodnik Lokalny Pałuki” R. 26, nr 1251, 4 II 2016, s. 17.

[ Brzezińska, Anna W.] A. Chwieduk, A.W. Brzezińska, Kępno pod lupą badaczy terenowych z Poznania; ; http://www.um.kepno.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/1818-kpno-pod-lup-badaczy-terenowych-z-poznania; http://www.powiatkepno.pl/aktualnosci/aktualnosci_powiat/Kpno-pod-lup-badaczy-teerenowych-z-poznania/idn:15424.html [2015-04-27]; http://www.ziemiakepinska.pl/kepno-pod-lupa-badaczy-z-poznania [24 kwietnia 2015]; http://www.powiatowy.pl/2015/04/kepno-pod-lupa-badaczy-terenowych-z-poznania/ [22 kwietnia 2015]

[ Brzezińska, Anna W.] Naukowcy zbadali, jak żyje się w mieście know-how; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7668141,Naukowcy_zbadali_jak_sie_zyje_ . .. ( 2010-03-17) .

[ Brzezińska, Anna W.] E. Pawlik, Przysucha a Uniwersytet Poznański, „Informator Przysuchy” maj 2014, nr 66, s. 11.

[ Brzezińska, Anna W.] Pomóż etnografom przez Internet, dostaniesz snutkę; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,16132202,pomoz_etnografom_przez_internet... [11-06-2014]

[ Buchowski, Michał] Buchowski, Michał [Wspólnie z Alexandrą Schwell] Recherche anthropologique sur le football et l’imaginaire Est/Ouest [Anthropological football research and East-West imaginaries], “Sport et Citoyenneté. Le Sport au service de la société» [«Sport and Citizenship. Sport serving society»] déc. 2014-Janv./Févr. 2015, nr 29:  Conclusions du projet Européen FREE [Football research in an enlarged Europe], s. 10.

[ Buchowski, Michał] Buchowski, Michal, w: The EASA register, red. R. Husmann, Getynga: European Association of Social Anthropologists, 1992, s. 74.

[ Buchowski, Michał] Buchowski, Michal, w: The EASA register, red. V. Hubinger, Praga: European Association of Social Anthropologists, 1994, s. 69-70.

[ Buchowski, Michał] Buchowski Michał, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 65.

[ Buchowski, Michał] Globalizacja już była. Rozmowa ze znanym polskim antropologiem Michałem Buchowskim [rozmawiał M. Szczepański], „Nowy Dziennik” R. 32, nr 8529, z 6 VIII 2002, s. 8-9. Nowy York.

[ Buchowski, Michał] Z. Jasiewicz, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

[ Buchowski, Michał] Kalendarium: Gratulacje, „Życie Uniwersyteckie” nr 3(186), III 2009, s. 4.

[ Buchowski, Michał] Prof. Michał Buchowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM został członkiem honorowym Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI), „Życie Uniwersyteckie” nr 7/8 (274/275), VII/VIII 2016, s. 4.

[ Buchowski, Michał] E. Wozińska, Od Amazonki do Żuław, Życie Uniwersyteckie” nr 4(187), IV 2009, s. 9.

[ Budasz, Olga] Podróżnik [wywiad, rozmawiała I. Ciara], „Hotmagazine”. Poznań, XII 2006, nr 2, s. 27.

[ Buliński, Tarzycjusz] D. Pawlicka, Dzieci Indian się nie nudzą, „Głos Wielkopolski”. Świat rodzinny z 9-10 VI 2007, s. 20.

[ Burszta, Wojciech J.] No, fajnie jest być Polakiem…[z prof. W.J. Bursztą rozmawia Z. Rola], „Aneks Trybuny”nr 192, z 1 III 2002, s. C.

[ Burszta, Wojciech J.] M. Wyszyńska, Zbyt intymne sfery kultury. Spór o zajęcia na Wydziale Historycznym UAM, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Wielkopolska” z 14 III 2000, s. 3.

[ Chmielowski, Stanisław] W. Omieczyński, Stanisław Chmielowski 1922-2002, „Lud” t. 87, 2003, s. 409-412.

[ Chmielowski, Stanisław] (PK), Odszedł dyrektor, „ABC” nr 1(1440), z 3-6 I 2003, s. 5.

[ Chmielowski, Stanisław] (red), Jego dzieło pozostanie. Dr Stanisław Chmielowski nie żyje, „Panorama Leszczyńska” nr 51(1193), z 19-26 XII 2002, s. 8.

[ Chmielowski, Stanisław] W. Sadowski, Stanisław Chmielowski (1922-2002), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzn, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 44, Wrocław-Kraków: PTL, 2007, s. 37-39.

[ Chmielowski, Stanisław] K. Spiralski, Dr Stanisław Chmielowski, „Gazeta Wyborcza” z 6 I 2003, s. 8.

[ Chwieduk, Agnieszka] A. Chwieduk, A.W. Brzezińska, Kępno pod lupą badaczy terenowych z Poznania; ; http://www.um.kepno.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/1818-kpno-pod-lup-badaczy-terenowych-z-poznania; http://www.powiatkepno.pl/aktualnosci/aktualnosci_powiat/Kpno-pod-lup-badaczy-teerenowych-z-poznania/idn:15424.html [2015-04-27]; http://www.ziemiakepinska.pl/kepno-pod-lupa-badaczy-z-poznania [24 kwietnia 2015]; http://www.powiatowy.pl/2015/04/kepno-pod-lupa-badaczy-terenowych-z-poznania/ [22 kwietnia 2015]

[ Chwieduk, Agnieszka] Naukowcy zbadali, jak żyje się w mieście know-how; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7668141,Naukowcy_zbadali_jak_sie_zyje_... (2010-03-17).

[ Chwieduk, Agnieszka] E. Wozińska, Od Amazonki do Żuław, Życie Uniwersyteckie” nr 4(187), IV 2009, s. 9.

[ Czerniejewska, Izabela z d. Idzik] Jak chcemy pamiętać o wyzwoleniu [wypowiedź I. Idzik, wysłuchała M. Kochanowska], „Gazeta Poznańska”. Ziemia Kaliska nr 42, z 19-20 II 2005, s. 13.

[ Dabert-Tokarski, Karolina] K. Dabert-Tokarski, Mój wojenny stan, „Winieta”. Pismo Biblioteki Raczyńskich R. 16: 2012, nr 1(59), s. 1-2.

[ Dopierała, Włodzimierz] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Dydowicz, Janina] A. Spaleniak, Janina Dydowicz. Wspomnienie (1930-2003), „Gazeta Wyborcza” z 21 I 2005, s. 9.

[ Dydowicz, Janina] A. Wojciechowska, Janina Dydowicz (1930-2003), „Lud” t. 86, 2004, s. 411-412.

[ Formankiewicz, Agnieszka] K. Lubińska-Spica, Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31. Poznań.

[ Frankowska, Maria] M. Gawęcki, Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr Marii Frankowskiej, „Informator UAM”, XII 1979.

[ Frankowska, Maria] Z. Jasiewicz, Profesor Maria Frankowska w pamięci studenta i współpracownika, „Lud” t. 81, 1997, s. 329-331.

[ Frankowska, Maria] M. Paradowska, Profesor doktor Maria Frankowska jako etnolog, amerykanista i religioznawca, w: Trzeci Świat w polskich badaniach etnograficznych. Materiały z sesji zorganizowanej w dn. 7-8 XII 1979 r. w Poznaniu z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr Marii Frankowskiej, red. M. Paradowska, Warszawa: PME w Warszawie, 1987, s. 25-46.

[ Frankowska, Maria] M. Paradowska, Maria Frankowska (1906-1996), „Lud” t. 80, 1996, s. 350-353.

[ Frankowska, Maria] M. Paradowska, Maria Frankowska (1906-1996), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 92-97.

[ Frankowska, Maria] M. Paradowska, The life and activity of Professor doctor Maria Frankowska (1906-1996), “Ethnologia Polona” t. 26, 2005, s. 7-17.

[Frankowska, Maria] A. Posern-Zieliński, Maria Frankowska i jej fascynacje latynoamerykańskie, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 213-228.

[ Frankowska, Maria] A. Posern-Zieliński, Frankowska Maria, w: Słownik biograficzny historii Polski t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2005, s. 411-412.

[ Frankowska, Maria] Z. Rola, Do świata Indian. Portrety uczonych, „Głos Wielkopolski”, z 20-22 VI 1980.

[ Frankowska, Maria] R. Tomicki, Madryckie spotkanie. Wspomnienie o profesor Marii Frankowskiej, „Lud” t. 81, 1997, s. 332-336.

[ Gawęcki, Marek] „EWA-76” - pionierskie przedsięwzięcie. Przed wyprawą do Afganistanu [z doc. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” R. 29, nr 64, z 19 III 1976.

[ Gawęcki, Marek] M. Gawęcki, Kultura ludowa Afganistanu, wystawa, Poznań 24.I.-18.II.1977, ss. 11.

[ Gawęcki, Marek] E. Jasiewicz, Powrót Etnologicznej Wyprawy Azjatyckiej EWA 76, „Informator UAM” nr 6(40), XI 1976, s. 10-13.

[ Gawęcki, Marek] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Gawęcki, Marek] K. Lubińska-Spica, Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31. Poznań.

[ Gawęcki, Marek] … MSZ obsadza ambasady ludźmi znającymi teren. Rozmowa z dr. Markiem Gawęckim… [wywiad, rozmawiała D. Skotarczak], „Życie Uniwersyteckie” X 1994, nr 10(18), s. 5.

[ Gawęcki, Marek] W. Staszewski, Obfity plon badań „EWA-76”. Poznańska wyprawa naukowa do Afganistanu, „Głos Wielkopolski” nr 241, z 22 X 1976, s. 3-4.

[ Gawęcki, Marek] Tygiel z orientalnym zapachem w tle. Z prof. Markiem Gawęckim… [wywiad, rozmawiała J. Lenartowicz], „Życie Uniwersyteckie” 2010, nr 7/8(202/203), s. 15-16.

[ Gawęcki, Marek] Życiowe wyzwanie. Rozmowa z doktorem Markiem Gawęckim, ambasadorem Polski w Kazachstanie [wywiad, rozmawiała M. Sztolberg], „Głos Wielkopolski” z 16 XII 1998, s. 27.

[ Gierszewski, Zbigniew] A. Sikorski, Prof. Zbigniew Gierszewski. Wspomnienie (1950-3003), „Gazeta Wyborcza”. Poznań, z 24 III 2004, s. 8.

[ Gierszewski, Zbigniew] M. Kręglewski, Prof. Zbigniew Gierszewski – nieznany, „Życie Uniwersyteckie” 2003, nr 3(119), s. 12.

[ Gierszewski, Zbigniew] J. Sójka, Profesor Zbigniew Gierszewski –życie i twórczość (1950-2003), w: Tradycja jako wyznacznik współczesności. Przypomnienie dawnych profesorów Wydziału Nauk Społecznych UAM, red. K. Zamiara, UAM. Człowiek i Społeczeństwo t. 25, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005, s. 33-35.

[ Gierszewski, Zbigniew] J. Sójka, Prof. dr hab. Zbigniew Gierszewski. Życie i dzieło (1950-2003), „Życie Uniwersyteckie” 2003, nr 3(119), s. 13.

[ Gillmeister, Kamila] K. Gillmeister, Specjalistka od edukacji regionalnej, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 113-114.

[ Glapa, Adam] E. Fryś-Pietraszkowa, Adam Glapa (1916-200], w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 118-119.

[ Glapa, Adam] A. Wojciechowska, Adam Glapa 1916-2000, „Lud” t. 84, 2000, s. 206-208.

[ Gołębniak, Marcin] GUT, Oceania 2000, „Gazeta Wyborcza”. Gazeta Wielkopolska. Turystyka, z 21-22 X 2000, s. 8.

[ Goździak, Elżbieta] KING, Poznań. Podobieństwa i różnice [wykład E. Goździak], „Gazeta Wyborcza”. Poznan nr 57, z 9 III 2005, s. 2.

[ Gólski, Andrzej] H. Gólska, Andrzej Władysław Gólski (1935-1991), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 44, Wrocław-Kraków: PTL, 2007, s. 94-96.

[ Henicz, Bożena z d. Kubrak] M. Lubawiński , Talenty po babci, „Głos Wielkopolski”. Świat Rodzinny, nr 4(152), z 25 I 1997, s. 1, 8-9.

[ Hinca, Przemysław] MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza”, z 21 V 2002.

[ Hinca, Przemysław] E. Wozińska , Od Amazonki do Żuław,
Życie Uniwersyteckie” nr 4(187), IV 2009, s. 9.

[ Janiak, Alicja] Losy Żuławiaków pod lupą etnologów; http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/wydrzenia/928333.html (2008-12-01).

[ Jaskulski, Janusz] Jaskulski Janusz, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 233-234[Buchowski, Michał] Buchowski Michał, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 65.

[ Jaskulski, Janusz] K. Lubińska-Spica , Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31. Poznań.

[ Jaworski, Andrzej] ab , W dogrywce rekord. II tura wyborów, „Metro”. Ogólnopolski dziennik bezpłatny , nr 2913, z 1 XII 2014, s. 1.

[ Jaworski, Andrzej] R. Kalukin , Awans. Andrzej Jaworski, człowiek od marszu, „Newsweek” z 1-7 X 2012, s. 34-36.

[ Jaworski, Andrzej] B. Mikołajewska , Trzech panów w kolebce, nie licząc bulteriera, „Polityka” nr 27(2712), 4 VII 2009, s. 22-24.

[ Kaczmarek, Łukasz] GUT, Oceania 2000, „Gazeta Wyborcza”. Gazeta Wielkopolska. Turystyka, z 21-22 X 2000, s. 8.

[ Kiszkurno, Albert] M. Kirschke, Albert Kiszkurno. Sylwetka tygodnia, „Gazeta Wyborcza”. Wielkopolska, z 5-6 VIII 2000.

[ Kiszkurno, Albert] G. Okoński, Chrzty komesa Alberta, czyli Mieszko I żyje w Wielkopolsce, „Nasza Historia” IV 2016, nr 4(20), s. 16-19.

[ Kostuch, Paweł] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Kośko, Maria] D. Jaworski, Maria Kośko. Sylwetka tygodnia, „Gazeta Wyborcza”. Wielkopolska, z 27-28 V 2000, s. 16.

[ Kotlińska, Elżbieta] Elżbieta Kotlińska - nie żyje, http://muzeum.olsztyn.pl/4684,Elzbieta-Kotlinska-nie-zyje.html

[ Kowalska, Małgorzata] M. Kowalska, Le paradoxe des méga-évènements [The mega-event paradox], “Sport et Citoyenneté. Le Sport au service de la société» [«Sport and Citizenship. Sport serving society»] déc. 2014-Janv./Févr. 2015, nr 29:  Conclusions du projet Européen FREE [Football research in an enlarged Europe], s. 13.

[ Koziura, Karolina] E. Wozińska, Od Amazonki do Żuław, Życie Uniwersyteckie” nr 4(187), IV 2009, s. 9.

[ Krajewska, Janina] J. Rosen-Przeworska, Dr Janina Krajewska (wspomnienie pośmiertne), „Lud” t. 47, 1962, s. 609-614.

[ Kubiak, Zbigniew] Kubiak Zbigniew, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 326.

[ Kukorowski, Jacek] Z klubu literackiego Dąbrówka: Jacek Kukorowski, „Echo Piątkowa”. Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom, R. 12: grudzień 2009, nr 12/173, s. 11.

[ Kuligowska, Mariola, z d. Kalkowska] Jak dwie połówki pomarańczy [wywiad, z Mariolą i Waldemarem Kuligowskimi rozmawiała E. Wasielewska], „Głos Wielkopolski” z 17-18 I 2009, s. 20.

[ Kuligowski, Waldemar] EN, Odkrywanie. Wystawa o Albanii w CK Zamek, „Gazeta Wyborcza”, z 17 I 2005.

[ Kuligowski, Waldemar] Jak dwie połówki pomarańczy [wywiad, z Mariolą i Waldemarem Kuligowskimi rozmawiała E. Wasielewska], „Głos Wielkopolski” z 17-18 I 2009, s. 20.

[ Kuligowski, Waldemar] Z. Jasiewicz, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

[ Kuligowski, Waldemar] W. Kuligowski, W światowej stolicy trębaczy, „Życie Uniwersyteckie” 2010, nr 9(204), s. 20-21.

[ Kuligowski, Waldemar] MAZ, BLA, Weekend w TVP 3: Kolberger, Kultywator, „Głos Wielkopolski” nr 94, 21-22 IV 2007, s. 13.

[ Kuligowski, Waldemar] P. Michalski, Afganistan 10 lat wcześniej [o Afganach i Afganistanie mówi dr W. Kuligowski], „Gazeta Poznańska”. Magazyn, nr 221, z 21 IX 2001, s. 9.

[ Kuligowski, Waldemar] W. Kuligowski, I. Kabat, W światowej stolicy trębaczy, „Słowo Yu Polonii” nr 45-46, 2010, s. 26-27. Belgrad.

[ Kuligowski, Waldemar] N. Mazur, Dużo wolnych miejsc na studiach, „Gazeta Wyborcza”. Poznań, z 26 VII 2013, s. 4.

[ Kuligowski, Waldemar] Wolę piłkę w nowym wydaniu [wywiad z W. Kuligowskim, rozmawiał M. Olszewski], „Tygodnik Powszechny” nr 24/3179, 13 czerwca 2010, s. 6.

[ Kuligowski, Waldemar] M. Wyszyńska, Zbyt intymne sfery kultury. Spór o zajęcia na Wydziale Historycznym UAM, „Gazeta Wyborcza: Gazeta Wielkopolska” z 14 III 2000, s. 3.

[ Kwiatkowska, Arleta z d. Średzińska] A. Średzińska, Sezon zaczyna się latem. Z cierlicą na bagażniku, „Gazeta Zachodnia” nr 15, z 19-20 I 1980.

[ Laskowska, Krystyna z d. Musielak] R.M. Ciesliński, Nasi studenci, „itd.” nr 16(491), z 19 IV 1970, s. 15-16.

[ Leonowicz, Monika] K. Lubińska-Spica, Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31. Poznań.

[ Linda, Katarzyna] K. Linda, Jak pewna etno/lingwisto/lożka kej-owianką została, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 115-116.

[ Łapott, Jacek] R.M. Ciesliński, Nasi studenci, „itd.” nr 16(491), z 19 IV 1970, s. 15-16.

[ Łapott, Jacek] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Łapott, Jacek] M. Spychała, Afryka z każdej strony, „Głos Towarzyski”. Dodatek do „Głosu Wielkopolskiego” nr 373, z 12 IX 1997, s. 5.

[ Maksymowicz, Natalia z d. Wróblewska] (wer), Tybet w Poznaniu, „Życie Uniwersyteckie” nr 66(134), VI 2004, s. 21-22.

[ Malicki, Longin] (b), Odznaczenie dla dra Malickiego, „Literay” R. 11, nr 7(127), VII 1972.

[ Malicki, Longin] W. Błaszkowski, Dr Longin I. Malicki, „Lud” t. 72, 1988, s. 365-367.

[ Malicki, Longin] K. Szałaśna, Longin Ildefons Wendelin Malicki (1908-1986], w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 192-194.

[ Mączkowski, Krzysztof] Krzysztof Mączkowski, „Bezpłatny Tygodnik Poznański” nr 9(87), 27 II 2004, s. 11.

[ Mączkowski, Krzysztof] K. Mączkowski, Poznań dobrem wspólnym, „Goniec Poznański”. Informator Poselski Marcina Libickiego AWS-ZChN 2001, s. 4.

[ Mirgos, Katarzyna] Baskijska miłość, „Życie Uniwersyteckie” I 2007, nr 1(160), s. 7.

[ Mirgos, Katarzyna] Gniezno i wielokulturowa Barcelona, „Życie Uniwersyteckie” nr 3(222), III 2012, s. 25.

[ Mirgos, Katarzyna] K. Mirgos, Polskim okiem na Kraj Basków, „Życie Uniwersyteckie” nr 9(204), IX 2010, s. 11.

[ Mirgos, Katarzyna] K. Mirgos, W przyjaźni z Krajem Basków, „Życie Uniwersyteckie” nr 11(206), XI 2010, s. 20-21.

[ Moniak, Andrzej] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Nowak, Iwo] Gwiazdy kochają koty [wypowiedź Iwo Nowaka, rzecznika prasowego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, „Gazeta Poznańska”. Magazyn, z 26 XI 1999, s. 9.

[ Nowak, Iwo] Nowak Iwo, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 446.

[ Okoniewska, Teresa] „EWA-76” - pionierskie przedsięwzięcie. Przed wyprawą do Afganistanu [z doc. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” R. 29, nr 64, z 19 III 1976.

[ Okoniewska, Teresa] M. Gawęcki, Kultura ludowa Afganistanu, wystawa, Poznań 24.I.-18.II.1977, ss. 11.

[ Okoniewska, Teresa] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Okoniewska, Teresa] W. Staszewski, Obfity plon badań „EWA-76”. Poznańska wyprawa naukowa do Afganistanu, „Głos Wielkopolski” nr 241, z 22 X 1976, s. 3-4.

[ Osyra, Tadeusz] J. Kowalski, Odszedł ostatni klucznik polskiego dworu: Tadeusz Osyra; http://korabita.salon24.pl/620452, odszedl-ostatni-klucznik-polskiego-dworu-tadeusz-…[2014-12-11].

[ Pałka, Jan] Pałka Jan Maria, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 468.

[ Pałka, Jan] Z. Jasiewicz, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

[ Paprot, Aleksandra] E. Pawlik, Przysucha a Uniwersytet Poznański, „Informator Przysuchy” maj 2014, nr 66, s. 11.

[ Paradowska, Maria] Paradowska Maria Teresa, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 469-470.

[ Paradowska, Maria] J. Marciszewski, Maria Paradowska. Prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich, „Gazeta Poznańska” z 24 I 1997, s. 20.

[ Paradowska, Maria] Paradowska Maria, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 469-470.

[ Paradowska, Maria] A. Posern-Zieliński, Maria Paradowska (1932-2011), „Lud” t. 95, 2011, s. 439-445.

[ Paradowska, Maria] A. Posern-Zieliński, A. Urbańska-Szymoszyn, Maria Paradowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 150-154.

[ Paradowska, Maria] G. Wrońska, Życie ciekawe od początku do końca, „Kronika Miasta Poznania” 2011: Poznanianki, nr 1, s. 348-360.

[ Paradowska, Maria] M. Wybieralski, Prof. Paradowska nie żyje, „Gazeta Wyborcza”. Poznań, nr 67129, z 10 I 2011, s. 2.

[ Pełczyński, Grzegorz] G. Pełczyński, Absolwent i „Życie”, „Życie Uniwersyteckie”. Wydanie okolicznościowe nr 1, 24 VI 1994, s. 7.

[ Penkala-Gawęcka, Danuta] „EWA-76” - pionierskie przedsięwzięcie. Przed wyprawą do Afganistanu [z doc. Z. Jasiewiczem rozmawiał T. Bartkowiak], „Gazeta Zachodnia” R. 29, nr 64, z 19 III 1976.

[ Penkala-Gawęcka, Danuta] M. Gawęcki, Kultura ludowa Afganistanu, wystawa, Poznań 24.I.-18.II.1977, ss. 11.

[ Penkala-Gawęcka, Danuta] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Penkala-Gawęcka, Danuta] D. Penkala-Gawęcka, Biographical note, w: The family in Central Asia. New perspectives, red. S. Roche, Islamkundliche Untersuchungen Bd. 332, Berlin: Klaus Schwarz Verlag GmbH, 2017, s. 184-187.

[ Penkala-Gawęcka, Danuta] I. Rajewska, Plon wyprawy „EWA-76”, „Panorama Północy” nr 49, z 5 XII 1976.

[ Penkala-Gawęcka, Danuta] W. Staszewski, Obfity plon badań „EWA-76”. Poznańska wyprawa naukowa do Afganistanu, „Głos Wielkopolski” nr 241, z 22 X 1976, s. 3-4.

[ Piasecki, Radosław] MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza”, z 21 V 2002.

[ Piątkowski, Dionizy] Cały mój jazz [rozmowa z Dionizym Piątkowskim, znawcą jazzu, dziennikarzem muzycznym, rozmawiają Lechosław B. Dworak, Mariusz Frąckowiak], „nasza-okolica.pl”, wydanie mosińsko-puszczykowskie, nr 1(58), z 30-31 I 2017, s. 1, 2, 4, 11.

[ Piątkowski, Dionizy], J. Nowaczyk, Oni tworzyli samorząd, „Informator Mosiński” maj 2015, nr 2(2), s. 28.

[ Piątkowski, Dionizy] (sdr), Ulotny profesjonalista, „Głos Wielkopolski”. Głos Towarzyski, nr 373, z 12 IX 1997, s. 3.

[ Piątkowski, Dionizy] O życiu z jazzem, nowej Erze Jazzu i kolekcji…Z Dionizym Piątkowskim, pomysłodawcą i szefem Ery Jazzu, rozmawia Mariola Zdancewicz, „Merkuriusz”. Polska 2015, nr 78, s. 28-29.

[ Piątkowski, Dionizy] TJ, Dionizy Piątkowski, „Gazeta Wyborcza”, z 5 III 2003.

[ Piątkowski, Dionizy] D. Piątkowski, Era jazzu, „Merkuriusz”. Polska 2012, nr 6(63), s. 27-29.

[ Piątkowski, Dionizy] Piątkowski Dionizy, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 483.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] T. Buliński, M. Kairski, Aleksander Posern-Zieliński: americanista, persona, maestro, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014, s. 11-19.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] T. Buliński, M. Kairski, Słowa dla Mistrza. Jubileusz Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Lud” t. 98, 2014, s. 412-416.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] D. Chodera-Lewandowicz, Podwójny jubileusz prof. Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Życie Uniwersyteckie” 2013, nr 11(242), s. 22-23.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, ss. 296.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] Z. Jasiewicz, Oskar Kolberg, Wielkopolska i nasz Uniwersytet, „Życie Uniwersyteckie” VII/VIII 2014, nr 7/8(250/251), s. 10-11.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] Z. Jasiewicz, Profesor Aleksander Posern-Zieliński i Jego prace. W 70-lecie urodzin, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 13-22.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] I. Kabat, Bibliografia prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 37-69.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] I. Kabat,  Logros académicos de Aleksander Posern-Zieliński, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014, s. 21-71.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] I. Kabat, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 71.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] I. Kabat, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dra hab. Alekasandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 73-80.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] M. Karbowiak, Don Alejandro wśród Indian, „Gazeta Wyborcza”. Poznan, z 7-8 VI 2008, s. 7

[ Posern-Zieliński, Aleksander] mz, Odznaczenia państwowe, „Życie Uniwersyteckie” 2015, nr 2(257), s. 3.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] R. Krzanowska, Z ziemi polskiej do peruwiańskiej krainy, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 23-35.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] K. Lubińska-Spica, Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31. Poznań.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] Polacy pod Andami. Rozmowa z profesorem Aleksandrem Posern-Zielińskim…[wywiad, rozmawiała M. Sztolberg], „Głos Wielkopolski” z 13 X 1997.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] Posern-Zieliński Aleksander Hubert, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 502-503.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] M. Sztolberg, Spryciarze z dżungli. Poznańscy etnolodzy pod Andami, „Głos Wielkopolski” nr 38, z 14/15 II 2004, s. 9.

[ Posern-Zieliński, Aleksander] A. Szymoszyn, A. Szczepaniak-Kroll, Obchody jubileuszu 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 230-231.

[ Przewoźny, Witold] P. Rezmer, Smaganie wierzbową witką i diabeł na kominie, „Nasze Miasto. Poznań” R. 3, nr 29(152), z 17 IV 2014, s. 1, 4.

[ Quetant, Ewa z d. Krzyżaniak] Stypendyści „Polityki” 2003: Ewa Krzyżaniak, „Polityka” nr 40(2421), 4 X 2003, s. 76.

[ Rutkowska, Joanna] Rodacy na emigracji: Polak z lekkim akcentem irolskim rzuca: „Co się gapisz?” [rozmowa z Joanną Rutkowską], „Gazeta Wyborcza”. Poznań, z 18 VIII 2008, s. 2.

[ Sadowski, Wojciech] M. Pecuch, Wojciech Sadowski (1937-2012), „Lud” t. 96, 2012, s. 386-388.

[ Sadowski, Wojciech] M. Pecuch, Wojciech Sadowski, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 200-202.

[ Sampławska, Halina] S. Tatara, Halina Sampławska (1926-2009), „Lud” t. 94, 2010, s. 523-524.

[ Sampławska, Halina] S. Geelhaar (Tatara), Halina Sampławska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 203-206.

[ Schmidt, Jacek] GUT, Oceania 2000, „Gazeta Wyborcza”. Gazeta Wielkopolska. Turystyka, z 21-22 X 2000, s. 8.

[ Skalski, Grzegorz] R.M. Ciesliński, Nasi studenci, „itd.” nr 16(491), z 19 IV 1970, s. 15-16.

[ Smykowski, Mikołaj] E. Pawlik, Przysucha a Uniwersytet Poznański, „Informator Przysuchy” maj 2014, nr 66, s. 11.

[ Soja, Henryk] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Sommer, Przemysław] GOK, Przemo – woj z Poznania, „Gazeta Poznańska. Magazyn, z 10-12 XI 2000, s. 1, 9.

[ Soppa, Mieczysław] R. Bąk, I. i M. Soppa, Mieczysław Soppa [1959-2013], ”Lud” t. 97, 2013, s. 373-376.

[ Stanisz, Agata] M. Barski, Agata Stanisz’s transportodrone Project; http://www.soundsofeurope.eu/eblog/field-recordings-trucks-and-an-anthropologist/ [12 IV 2013].

[ Stanisz, Agata] Pomóż etnografom przez Internet, dostaniesz snutkę; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,16132202,Pomoz_etnografom_przez_internet__dostaniesz_snutke.html... [11-06-2014]

[ Stanisz, Agata] Wzór idealnej polskiej rodziny to mit [wywiad, rozmawiał K. Babacz], „Głos Wielkopolski”. Magazyn Świąteczny, nr 92(21333), 19-21 IV 2014, s. 3.

[ Stańda, Bartosz] B. Stańda, Dziennikarz do spraw lokalnych, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 119-120.

[ Staniszewska, Elżbieta] Nagrody indywidualne, „Zdarzenia Muzealne” 1996, nr 15, s. 5.

[Staniszewska, Elżbieta] Od nitki do… tkaniny. Zmiana funkcji tkaniny w kulturze ludowej, [Wystawa] Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, 18 maja-30 października 1995.

[Staniszewska, Elżbieta] [Wystawa] Elżbieta Staniszewska. Pejzaż, drzewa, liście, Miejskie Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej, Radom, wrzesień-październik 1995.

[ Stelmachowska, Bożena] W. Brzeska, Bożena Stelmachowska (1889-1956), „Polska Sztuka Ludowa” R. 11: 1957, z. 3, s. 190-191.

[ Stelmachowska, Bożena] T. Karwicka, W. Armon, Bożena Felicja Maria Stelmachowska (1889-1956), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL-Kraków, 2002, s. 275-277.

[ Stelmachowska, Bożena] R. Kukier, Profesor dr Bożena Stelmachowska. Wspomnienie pośmiertne, „Lud” t. 44, 1959, s. 481-488.

[ Stelmachowska, Bożena] A. Kutrzeba-Pojnarowa, Prof. dr Bożena Stelmachowska, „Etnografia Polska” t. 1, 1958, s. 367-369.

[Stelmachowska, Bożena]
A. Kwaśniewska, Gdzie diabel  nie może, tam baby pośle. Wkład Bożeny Stelmachowskiej i Wandy Brzeskiej w badania etnologiczne Pomorza i Wielkopolski,  w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 257-285.

[Stelmachowska, Bożena] D.K. Rembiszewska, Etnografka o etnografce. Bożęnas Stelmachowska we wspomnieniach Wandy Brzeskiej, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 287-296.

[ Stelmachowska, Bożena] J. Szajbel, Materiały rękopiśmienne Bożeny Stelmachowskiej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, „Lud” t. 55, 1971, s. 181-192.

[ Stobiecka, Olga] MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza”, z 21 V 2002.

[ Stobiecka, Olga] msz, „Koominierz” nagrodzony, „Głos Wielkopolski” nr 118(17693), z 22 V 2002, s. 4.

[ Surzyńska-Błaszak, Anna] GÓRA, Anna Surzyńska-Błaszak, „Gazeta Wyborcza”. Gazeta Wielkopolska, nr 212(3124), z 11 IX 2001, s. 2.

[ Surzyńska-Błaszak, Anna] D. Kolbuszewska, Anna Surzyńska-Błaszak. Sylwetka tygodnia, „Gazeta Wyborcza” z 5-6 II 2005, s. 20.

[ Sychta, Bernard] J. Milewski, Bernard Sychta (1907-1982), „Lud” t. 67, 1983, s. 422-430.

[ Sychta, Bernard] H. Leman, Pogoda dla …naganiaczy, „Przegląd” 1 VIII 2004, s. 11-14.

[ Szczepański, Marek] D. Kolbuszewska, Marek Szczepański. Sylwetka tygodnia, „Gazeta Wyborcza” z 21 I 2001.

[ Szczodrowski, Dawid] MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza”, z 21 V 2002.

[ Szramkowska, Magdalena] K. Lubińska-Spica, Etnolodzy o Polakach w Kazachstanie, „Życie Uniwersyteckie” nr 5-6, IX/X 1993, s. 30-31. Poznań.

[ Szymaniak, Tomasz] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Ścisły, Krzysztof] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Toroński, Zbigniew] A. Skibińska, Zbigniew Toroński (1931-2014), „Lud” t. 98, 2014, s. 431-435.

[ Umławski, Michał] Zlot kolędników, w: Duda i kozieł 2. Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów, Poznań-Zbąszyń, 4-6 września 1998. Materiały szkoleniowo-informacyjne dla dudziarzy, koźlarzy i innych do pożytku wspólnego, oprac. J. Jaskulski, Poznań: Muzeum Narodowe, 1998, s. 47.

[ Vorbrich, Ryszard] A po nim choćby studnia [o prof. Ryszardzie Vorbrichu opowiada Daina Kolbuszewska], „Gazeta Wyborcza”. Poznań, nr 38(124), z 3 X 2003, s. 9-10.

[ Vorbrich, Ryszard] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[ Vorbrich, Ryszard] MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza”, z 21 V 2002.

[ Vorbrich, Ryszard] M. Spychała, Afryka z każdej strony, „Głos Towarzyski”. Dodatek do „Głosu Wielkopolskiego” nr 373, z 12 IX 1997, s. 5.

[ Vorbrich, Ryszard] F. Springer, Czysta woda dla Sahelu, „Głos Wielkopolski” z 18 I 2007.

[ Vorbrich, Ryszard] Nasze studnie w Afryce, „Tygodnik nr 1” nr 52/235, z 29 XII 2006, s. 2. Poznań.

[ Vorbrich, Ryszard] R. Vorbrich, Woda, „Życie Uniwersyteckie” IV 2003, nr 4(120), s. 20.

[ Vorbrich, Ryszard] E. Wozińska, Od Amazonki do Żuław, Życie Uniwersyteckie” nr 4(187), IV 2009, s. 9.

[ Vorbrich, Ryszard] RAK, Studnia im. Kowalskiego, „Gazeta Wyborcza” z 28 III 2010.

[ Vorbrich, Ryszard] R. Gromadzki, Studnie przeciw piaskom, „Puls Biznesu” z 31 X 2003, s. 26-27.

[ Vorbrich, Ryszard] T. Cylka, Studnia na wagę życia, „Głos Wielkopolski” z 2 IV 2001.

[ Wojciechowska, Aleksandra] Wojciechowska Aleksandra, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 694-695.

[ Wojciechowska, Aleksandra] Z. Toroński, Aleksandra Wojciechowska (1930-2009), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. 3, red. A.

[Wojciechowska, Aleksandra] Z. Toroński, Aleksandra Wojciechowska (1930-2009), „Lud” t. 93, 2009, s. 389-390.

[ Wojciechowska, Aleksandra] Wojciechowska Aleksandra, w: Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań: Wydawnictwo ITAKA, 1997, s. 694-695.

[Wala, Katarzyna] MIDOL, Film „Koominierz”, „Gazeta Wyborcza”, z 21 V 2002.

[Wala, Katarzyna] msz, „Koominierz” nagrodzony, „Głos Wielkopolski” nr 118(17693), z 22 V 2002, s. 4.

[ Walendowska, Barbara] A. Posern-Zieliński, Barbara Walendowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 282-284.

[Wolski, Krzysztof] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[Wozińska, Ewa] E. Wozińska, Rozmowy kontrolowane. Pierwsze kroki badacza, „Życie Uniwersyteckie” nr 3(143), VII-VIII 2005, s. 9.

[Wróblewski, Tadeusz] S. Błaszczyk, Tadeusz Wróblewski (1914-1972). Wspomnienie pośmiertne i wykaz publikacji, „Lud” t. 57, 1973, s. 399-404.

[Wróblewski, Tadeusz] I. Kabat, Tadeusz Wróblewski (1914-1972), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. I, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, s. 306-308.

[Wróblewski, Tadeusz] B. Linette, Tadeusz Wróblewski, w: Katedra Etnografii, w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70-1971/72 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań: UAM, 1975, s. 283-290.

[Wróblewski, Tadeusz] Tadeusz Wróblewski (życiorys), w: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1962/63-1964/65 za rektoratu prof. dra Gerarda Labudy, Poznań: UAM, 1967, s. 248-249.

[Ziółkowska-Kuflińska, Magdalena] M. Ziółkowska-Kuflińska, Historia z etnologią w tle, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 117-118.

<[Żukowski, Włodzimierz] Z. Jasiewicz, Wyprawy pozaeuropejskie Katedry Etnografii UAM 1976-1977. Wystawa fotografii, Poznań, XI-XII 1977, ss. 5.

[Żukowski, Włodzimierz] I. Lukas, Polski bumerang, „Gazeta Wyborcza”. Magazyn nr 22(170), z 7 VI 1996, s. 6.

[Żukowski, Włodzimierz] Wiersze W.A.F. Żukowskiego: Czuringa i Noc w buszu, „Gazeta Malarzy i Poetów”. Poznań 1997, nr 1(18), s. 20.

[Żukowski, Włodzimierz] (zr), Z Kamerunu do kaliskiego muzeum, „Głos Wielkopolski”, z 2 VI 1977.