Administracyjno-techniczni
aktualizacja: 04.03.2015

imię i nazwisko
nr tel. wewn.
e-mail
sekcja
Urlopy
Iwona Grzegorczyk 61 829 4716 iwona12@amu.edu.pl Biblioteka
Irena Kabat 61 829 4715 irakabat@amu.edu.pl Archiwum
Ewa Nowak 61 829 4817 etnolo@amu.edu.pl Sekretariat
Małgorzata Piechorowska 61 829 4716 m.piech@amu.edu.pl Biblioteka

Jakub Trawiński 61 829 4814 jakub.trawinski@amu.edu.pl e-Laboratorium
Etnologii


Maria Witucka 61 829 4716 bibletno@amu.edu.pl Biblioteka