100-lecie Instytutu już blisko
100 wspomnień na 100-lecie

Katedry/Instytutu Etnografii/Etnologii Uniwersytetu Poznańskiego/Adama Mickiewicza

      Zbliża się 100. rocznica powołania Katedry/Instytutu Etnografii/Etnologii, najstarszej w obecnych granicach kraju polskiej, uniwersyteckiej placówki etnologicznej, utworzonej w roku 1919. O historii tej instytucji mówią dokumenty przechowywane w archiwum uniwersyteckim i instytutowym, biogramy związanych z nią osób, publikowane teksty jej pracowników i studentów oraz wydawnictwa okolicznościowe. Część tej historii, i tej bardziej publicznej, będącej udziałem szerszych zespołów uczestników, i tej bardziej osobistej, doświadczonej przez jednostki, mieści się w naszej pamięci – pamięci nas, byłych i obecnych studentów oraz obecnych i byłych pracowników.


      Obecny i dawni dyrektorzy Instytutu oraz strażniczka archiwum instytutowego zwracają się z prośbą o nadsyłanie tekstów: Moje studia. Moje miejsce pracy, związanych ze studiowaniem, pracą i życiem w Katedrze/Instytucie. Nie stawiamy warunków dotyczących treści, formy i rozmiarów wspomnień poza jednym – mają dotyczyć zapamiętanych obrazów, które mogą uzupełnić i uczynić bardziej nam bliską historię Instytutu. Nie określamy również w tej chwili jeszcze celów, do jakich wspomnienia zostaną wykorzystane. Z całą pewnością informować będziemy na stronie internetowej Instytutu o nadesłanych tekstach, a one same przechowywane będą w archiwum Instytutu. Myślimy również o ich publikacji.
      Sięgnijmy do pamięci i utrwalmy nasze wspomnienia wzbogacając w ten sposób historię Instytutu. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań lub adres e’mailowy mgr Ireny Kabat: irakabat@amu.edu.pl

Z pozdrowieniami,
Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński, Irena Kabat

Poznań, 29 kwietnia 2015 roku