Redakcje
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej jest siedzibą redakcji publikacji:

Lud
Atlas Polskich Strojów Ludowych„Lud” jest znany i ceniony od lat jako czasopismo o ponad stuletniej historii i bogatej tradycji odzwierciedlającej dzieje polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Wiele pokoleń polskich etnologów zostawiło w nim ślad swej działalności, zarówno w zakresie etnograficznej dokumentacji kultury, jak i na polu teoretyczno-metodologicznym. Jest to jedyne etnologiczne czasopismo o takiej „głębi genealogicznej” w Polsce i jedno z niewielu podobnych w Europie. Od momentu założenia pisma w 1895 roku, było ono ściśle związane z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, instytucją, której rola w rozwoju polskiej etnologii jest nie do przecenienia. Od 1992 roku „Lud” jest jednocześnie organem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, co dodatkowo wzmocniło pozycję czasopisma.

Redakcja „Ludu” mieści się od 1968 roku w Poznaniu. W latach 1968-1987 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Józef Burszta, a od 1988 do 2006 roku – prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz. Od 2007 roku redaktorem naczelnym „Ludu” jest dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY


Redaktor naczelny –
Danuta Penkala-Gawęcka
Zastępca redaktora naczelnego – Jacek Bednarski
Sekretarz redakcji - Małgorzata Rajtar (w zastępstwie za Natalię Bloch).
Redaktor – Roman Bąk

Redaktor tematyczny (folklorystyka) – Teresa Smolińska
Redaktor językowy – Katarzyna MajbrodaRADA REDAKCYJNA

Janusz Barański,
Michał Buchowski, Elżbieta Goździak (Waszyngton), Chris Hann (Halle/Saale), Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Gabriela Kiliánová (Bratysława), Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, , Alexandra Schwell (Wiedeń)

Informacje dla autorów publikujących w czasopiśmie LUD [+]

Atlas Polskich Strojów Ludowych to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy zeszyt serii ukazał się w roku 1949, do tej pory opracowano 37 strojów z terenów całej Polski. Funkcje redaktor naczelnej pełniła przez długie lata prof. dr hab. Barbara Bazielich. Autorami poszczególnych zeszytów byli znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa. Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miejscu), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w granicach obecnych Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.
Redakcja „Atlasu Polskich Strojów Ludowych” mieści się od 2011 roku w Poznaniu.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelna – dr Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Z-ca redaktora naczelnej – dr Justyna Słomska-Nowak, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Sekretarz redakcji – dr Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie