Bibliografia doktorantów
Wybrane publikacje doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu
Opracowuje mgr Irena Kabat

A
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 23.09.2015Chlewińska, Katarzyna

2012
[wspólnie z Michałem Buchowskim] Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2012, s. 1-35; http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22615

[wspólnie z Michałem Buchowskim] Poland [w rozdz. III: Countries in transition], w: Adressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, red. R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF, 2012, s. 345-369;
http://www.cidob.org/en/publications/monographs/monographs/addressing_tolerance_and_diversity_discourses_in_europe_a_comparative_overview_of_16_european_countries

“Przyszłam, bo nie mam z kim porozmawiać”. Antropologiczne spojrzenie na zjawisko interwencji kryzysowej – przykład ośrodka poznańskiego
, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 241-256


Wirtualna wielokulturowość, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 27-40

2011
[wspólnie z Michałem Buchowskim] Tolerance of diversity in Polish schools: the case of Roma children and ethics classes, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011, s. 1-40; http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19801/ACCEPT_2011-14_WP3_Poland.pdf?sequence=1

2010

[wspólnie z Agnieszką Chwieduk i Mariuszem Filipem] Międzynarodowa konferencja „What is anthropology of Europe and show should it be practiced?”, Poznań, 15-16 października 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 489-493

Schizofrenia w świetle badań psychologii i psychiatrii międzykulturowej, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 83-97, lit., sum., s. 195-196. ISBN 978-83-61845-05-8

[wspólnie z: Michałem Buchowskim] Tolerance and cultural diversity discourses in Poland, [Florence]: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2010, s. 1-43; http://www.eui.eu/Projects/ACCEPT/Documents/Research/wp1/ACCEPTPLURALISMWp1BackgroundreportPoland.pdf


Chułek, Magdalena

2012
Nubijczycy Kenijscy z Kibery. Strategie budowania zbiorowej identyfikacji, „Lud” t. 96, 2012, s. 227-248

O lokalnym wymiarze Slumsu – przykład Kibery (Kenia), „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8): Lokalność, s. 19-31


Chyc, Paweł

2015
Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności, „Poznańskie Forum Kognitywistyczne” t. 9, 2015, s. 15-22.

2014
Kulturowe zróżnicowanie a „teoria umysłu” (ToM), „Poznańskie Forum Kognitywistyczne” t. 8, 2014, s. 60-68.

Wiedza Indian Achuar na temat natury. Wprowadzenie do koncepcji animizmu Philippe Descoli, w: Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości, red. J. Jędrysik, Kraków: Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ, 2014, s. 150-163.
2012
[Wspólnie z Mariuszem Filipem] Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012. nr 1(2), s. 395-400


Jankowski, Przemysław

2014

Formalny czy nieformalny przekaz międzypokoleniowy w małych miastach?, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 80-115.


Kaczmarek, Bogumiła

2012
[rec.] Sławomir Bobowski, Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2012, ss. 270. – „Lud” t. 96, 2012, s. 325-327
2011
Rozniecić w sercu płomień – św. Brygida odkrywana na nowo, w: Płeć w kulturze, red. Katarzyna Miros, Wielichowo: TIPI, 2011, s. 157-160, bibl. ISBN 978-83-62490-05-9


Kania, Mariusz

2012
Ale jedynie przez Czystość zdobyłem znajomość Brudu, w: Brud. Idee-dylematy-sprawy, red. M. Sztandara, UO. Stromata Anthropologica 8, Opole: Uniwersytet Opolski, 2012, s. 91-102

[rec.] Gabriela Kiliánová, Christian Jagoda, Michaela Ferencom (eds.), Ritual, Conflict and Consensus: case Studies from Asia and Europe, Veröffentlichtungenzur Sozialanthropologie, t. 16, Wien: Verlag der Ősterreichischen Akademie derWissenschaften 2012, ss. 142. - „Lud” t. 96, 2012, s. 304-306


I want a third pill. Tożsamość w sieci - czyli jak cyborg stał się wirusem, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): E-folklor, s. 122-133; http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206

2011
Kreowanie tożsamości internetowej. Przykład Facebooka jako twórcy sztucznej inteligencji, „Lud” t. 95, 2011, s. 127-141, lit., sum.

Kochaniewicz, Agata

2015
Bezdomni imigranci w mieście know-how, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 141-152.

Poznań: Migrants with job placement challenges, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 37-40.

Poznań: Social events, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 140-142.

Izabela Czerniejewska, Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 77-99.


Konczal, Agata A.

2015
Postrzeganie, wartościowanie i percepcja przestrzeni leśnej. Ujęcie etnologiczne, w: Dziedzictwo. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, red. K. Rykowski, D.J. Gwiazdowicz, Stary Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2015, s. 314-336.


Kozłowski, Marcin J.


2014
Jerzy Grotowski a „tradycja”: między antropologią a teatrem, „Perspektywy Kulturoznawcze” 2014, nr 4, s. 49-105; http://pkult.amu.edu.pl/numery/4_2014.pdf

Język gra rolę! Studia performatywne między filozofią a antropologią, „Tematy z Szewskiej” 2014, nr 2(12): Performatywność, s. 75-109; http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2014/10/TZS212-01-10.pdf


2013
Jerzego Grotowskiego meksykańskie doświadczenia i kontynuacje, „Performer” 2013, nr 6; http://www.grotowski.net/performer/performer-6/jerzego-grotowskiego-meksykanskie-doswiadczenia-i-kontynuacje [2014-04-06].

2012

Jan de Vos van Gerven. Sylwetka (17 III 1936-24 VII 2011), “Indigena” 2012, nr 1; https://amu.academia.edu/7611407/Jan_de_Vos_van_Gerven._Sylwetka

2011

John Womack Jr., Rebelión en Chiapas. Una antología histórica. Debate, México 2009, ss. 504. – “Indigena” 2011, nr 1, s. 98-106; https://www.academia.edu./7611431/John_Womack_Jr._Rebeli%C3%B3n_en_Chiapas


Lipiński, Kamil

2006
Rewizja idei repatriacji w świetle postulatu Marcusa Garveya i postkolonialnych transformacji, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje, red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, s.173-186.

Machowska, Marta

2015
Czyje dziedzictwo? Stosunek mieszkańców gminy Kórnik do cmentarzy ewangelickich i możliwości ich ochrony, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. nauk. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 53-62.

Joanna Wałkowska [Red. nauk.] Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, ss. 128.

Pamięci profesora Józefa Burszty – wystawa fotograficzna „Etnografowie w terenie” oraz konferencja naukowa „Od etnografii wsi do antropologii współczesności”, „Przegląd Wielkopolski” R. 29: 2015, nr 1(107), s. 62-68.

Joanna Wałkowska, Wprowadzenie, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. nauk. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 7-15.

Joanna Wałkowska, Zakończenie, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. nauk. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 102-103.

Meissner, Katarzyna

2014
Budu kuru, czyli kasa kobiet. Dogońskie stowarzyszenia kobiece jako przykłady lokalnych inicjatyw rozwojowych, w: Ex Africa semper aliquid novi t. III, red. A. Żukowski, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 203-217.

Cele jawne – cele ukryte. Niezgodność scenariuszy na lokalnym polu współpracy rozwojowej, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Bernardinum, 2014, s. 7-24.

2013
[rec.] Michał Jarnecki, Astefan Szolc Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do kamerunu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2013, ss. 120. – „Przegląd Wielkopolski” R. 27: 2013, nr 3(101), s. 74-77
2012
[wspólnie z Piotrem Malińskim] Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir, w: Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2012, s. 311-340


Paprot, Aleksandra

2014
O tradycji podkoziołka we wsi Jarząbkowo w powiecie gnieźnieńskim, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 23-31

VIII Międzyuczelniana konferencja antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”. „Lokalność – teoria i praktyka”, Poznań
, 27-28 marca 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 421-424.


Tradycyjne pożywienie i potrawy regionalne Powiśla, ,
„Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie nr 15, 2013 [druk] 2014, s. 117-132.

Żuławy i Powiśle jako neoregiony w świetle aktywności lokalnych grup działania, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 237-254.

2013
Czy strój żuławski może być tradycyjny? w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. A.W. Brzezińska, M. Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 79-88

Dlaczego ubieramy się w to, co „łowickie”?, w: Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2013, s. 96-106

Jak to jest z tym rękodziełem? O badaniach pereborów i snutki golińskiej realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, „Twórczość Ludowa” R. 28: 2013, nr 3-4(75), s. 8-11.

O Edycie Kozakiewicz z Tujska, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław, 2013, nr 4(14), s. 69-73. Sztum.

[wspólnie z Justyną Gąsiorek] Gabinet osobliwości (obszar zawodowy: muzealnictwo), w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 81-85
zob. repozytorium: http://hdl.handle.net/10593/5116

[wspólnie z Krzysztofem Lachsem, Dawidem Niemierem] O pamięci i zapomnieniu w Buku. Wokół polskiego, niemieckiego i żydowskiego dziedzictwa kulturowego, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 40-47

[wspólnie z: Anną W. Brzezińską], Ogólnopolska konferencja “Polskie stroje ludowe: współczesna problematyka badań” i spotkanie Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 28: 2013, nr 1-2 (74), s. 53-55. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL.

Siła prowincji tkwi w NGO!, „Kultura enter” 2013, nr 55: Siła prowincji; http://kulturaenter.pl/siła-prowincji-tkwi-w-ngo/2013/09/

Trudne dziedzictwo. Cmentarze protestanckie na Żuławach w świetle aktywności lokalnych stowarzyszeń, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.139-153.

[Wspólnie z Anną W. Brzezińską] W poszukiwaniu pereborów, „Gościniec bialski”. Czasopismo samorządu powiatu bialskiego 2013, nr 7-8(111-112), s. 33.

Współczesny regionalizm Żuław, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 2012 [druk] 2013, nr 14, s. 153-170.
2012
Nekropolia mennonicka w Stogach malborskich jako źródło tradycji i informacji o byłych mieszkańców Żuław, w: Re-wizje regionalne. Studenckie badania naukowe 2011, red. A. Wierucka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 67-98

Stara Kościelnica. Dzieje żuławskiej wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, ss. 153

Tam, gdzie straszy diabeł Farmazon. Niezwykłe spotkanie na Żuławach Gdańskich w Stablowie, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2012, nr 3(9), s. 31-36


Pospieszna, Anna

2014
Międzypokoleniowa transmisja pamięci społecznej. Problemy praktyczne, problemy teoretyczne, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 140-159.

Przytomska, Anna

2015
Kukata Yachan. La coca en la cosmovisión de los q’eros,  „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 309-327.


Rydzewski, Robert

2014
Natalia Bloch,Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 53-75.

Poznań: Migrant entrepreneurs, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 48-51.

Poznań: Step by step to starting a business in Poland, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 136-138.Schilling, Agnieszka

2014
[Rec.] Witold Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 419. – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. 76: 2014, z. 4, s. 392-395.

2013
Globalna subkultura graffiti w przestrzeni lokalnej. Językowo-wizualna forma ekspresji, „Literatura Ludowa” 2013, nr 1(57), s. 21-32

Graffiti w przestrzeni globalnej i lokalnej
,
„Kultura Popularna” 2013, nr 2(36), s. 140-151. DOI: 10.5604/16448340.1081213; http://8546.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=870522&dz=s6


[Wspólnie z Krzysztofem Płowcem] Lokalny odbiór globalnej subkultury metalowej. Historia, tematyka, współczesna wizualność, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” t. 20, 2013, s. 135-155;

Na legalu i nie. Festiwale graffiti,
„Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 48-57


Smykowski, Mikołaj

2014
Święto ‘muradynów’ jako wyraz ciągłości lokalnej tradycji dyngusowej, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 31-39
2013
Złote runo, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 75-85
2012
Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 11(230), s. 19

Konferencja „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne”, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 26: 2012, nr 4(98), s. 53-56

[wspólnie z: Małgorzatą Wosińską] Konferencja „Stutthof 2.0. pamięć, twórczość, ekspresja”, Muzeum Stutthof w Sztutowie, 10-11 maja 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 366-369

Rodziny Katyńskie. Wspólnota losu , „Przegląd Wielkopolski” R. 26: 2012, nr 2 (96), s. 36

Sydow, Karolina

2015
Ulrike Schulz, AMIGA project: Organization and project structure, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 23-34.

Magdalena Ziolek-Skrzypczak, AMIGA recommendations, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 160-172.

From identifying needs to providing services, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU
, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 66.

Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 25-32.

Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Introduction, w: Amiga actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 68.

Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Introduction, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 36.

Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Introduction to the project AMIGA, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 9-22.

Izabella Main, Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 101-125.

Natalia Bloch, Izabella Main, [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189.

O meandrach zalożeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 41: 2015, z. 2(156), s. 181-196.

Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 17-24.

Poznań: Expert groups, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 74-80.

Poznań: International university graduates a nd students, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 41-47.

Poznań: Polish language courses, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 128-131.

Poznań: Positive image, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 138-140.

Poznań: Website and Facebook page, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 127-128.

Ulrike Schulz, Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Summary of AMIGA activities, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 157-158.

Andrea Barboni, Ulrike Schulz, Transnational cooperation, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 69-73.

Ulrike Schulz, Magdalena Ziolek-Skrzypczak [Red.] AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, ss. 188.

Natalia Bloch, Izabella Main, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15.Toczek, Sławomir

2012
Góralszczyzna wynaleziona w dolinie rzeki Poprad: pomiędzy wynalazczością a etnograficzną rzeczywistością, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 81-90

Pamiętane i zapomniane elementy krajobrazu kulturowego nadpopradzkiej Łemkowszczyzny, „Sensus Historiae” t. 9, 2012, nr 4, s. 69-88


Tumanowicz, Lucyna


2014
Międzypokoleniowy przekaz w środowisku wiejskim, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 44-79.

2012
Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia rozwoju i dzieciństwa w kontekście międzynarodowej polityki praw dziecka na rzecz „dzieci ulicy”, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 65-75


Turowska, Aleksandra

2015
The case of the former Tempelhof Airport in the context of current urban studies, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 163-178.


Wachowicz, Ludwig

2014
Przekaz międzypokoleniowy oraz aktywizacja seniorów w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Poznania, Konina oraz Piły), w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 116-139.


Wenska, Izabella

2012
Bliski za życia, obcy po śmierci? Słowiańskie obrzędy ofiarne ku czci zmarłych, w: Obcy, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie. Spotkanie 14, Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu, 2012, s. 79-88


Wojczak, Tomasz

2014
„Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią” a średniowieczna kultura ludowa. Symbolika utworu i jej percepcja, „Studia Staropolskie”. Series Nova 2014, t. 37(93): Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A. Dąbrówka, P. Stępień, s. 113-123.

2012

Semiologia życia świętej kobiety na przykładzie Jadwigi śląskiej w kazaniu Peregryna z Opola, w: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniańska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011 [druk] 2012, s. 47-52

Teatr śmierci w piętnastowiecznej Polsce. O związkach sztuki i społeczeństwa na przykładzie Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i przekazu wrocławskiego Skargi Umierającego, w: Sztuka i jej społeczne konteksty, red. Dorota Dolata, Karolina Kizińska, Lublin: Koło Naukowe Kulturoznawców, Instytut Kulturoznawstwa UAM, 2012, s. 139-145, bibl., abstract. ISBN 978-83-932680-1-6
2011
Gender w badaniach mediewistycznych, w: Płeć w kulturze, red. Katarzyna Miros, Wielichowo: TIPI, 2011, s. 17-24, bibl. ISBN 978-83-62490-05-9

Mors et vita. Przekaz religijny ”Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i ”Skargi umierającego”, w: Zagadki przeszłości. Historia/nauka/kultura, Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Małeczyńskiego, s. 149-154. ISBN 978-83-928510-5-9


Zys, Ewa

2012
Konferencja „Aktualne otázky etnológie, kulturológie a turizmu II”, Nitra, 23 maja 2102, „Lud” t. 96, 2012, s. 370-371

[rec.] Piotr Roszak (red.), Camino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 371. – „Lud” t. 96, 2012, s. 314-317