Publikacje absolwentów

Publikacje absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu
W opracowaniu mgr Ireny Kabat

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 07.04.2017

Adamczewski, Jerzy

2012
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2011 do sierpnia 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 338-348.Adamczewski, Przemysław

2016
Wielokulturowość Gruzji. Zarys sytuacji mniejszości etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, Archiwum Etnograficzne t. 58, Wrocław: PTL, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, s. 117-141.


Adamczyk, Olga

2011

Porcelanowe motyle. „Pro-ana” i rozmiar zero, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, red. W. Kuligowski, Wrocław: PTL, 2011, s. 91-112


Andrusieczko,
Piotr

2012
Ethnic and political situation in Crimea: 20 years in the shade of a potential conflict, w: Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě, red. D. Bittnerová, M. Moravcová, Praha: FHS UK, 2012, s. 57-72Andrzejkowicz, Katarzyna

2016
Bo gospodarzem trzeba się urodzić”, czyli przywiązanie Biskupian do ziem jako główny element ich tożsamości, w: Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. A.W. Brzezińska, M. Machowska, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 73-93.

2015
Wpływ kolei na strukturę przestrzenną i mieszkańców Krzyża Wielkopolskiego, „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), s. 27-34.


Angutek, Dorota


2016
[Red.] Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, Archiwum Etnograficzne t. 58, Wrocław: PTL, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, s. 224.

Wstęp, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, Archiwum Etnograficzne t. 58, Wrocław: PTL, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, s. 7-11.

Wielokulturowość w programach antropologii stosowanej, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii,
red. D. Angutek, Archiwum Etnograficzne t. 58, Wrocław: PTL, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, s. 57-64


2015
New symbolism in the perception of motorway scenery, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 93-102.

2012
Reletywistyczny profil koncepcji kultury profesora Jerzego Kmity, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), s. 405-408


Antyborzec,
Ewa

2016
Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, ss. 535.

Regionalizacja ziem przedrozbiorowej Polski w monografiach Oskara Kolberga, w: Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 37-55

[Wprowadzenie], w: Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 9-12.

2015
Cyfryzacja Kolbergowskiego archiwum. Aspekt naukowy i popularny, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 7-9.

2014
Edycja suplementów do ‘Ludu’ Oskara Kolberga, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 103-108.

Łukasz Smoluch, Kolberg multimedialny. Między technologią a prawdą etnograficzną, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 109-112.

[przy współpracy A. Drożdż, A. Paprot i M. Prochaski] Międzynarodowa konferencja „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, Poznań, 22-23 maja 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 417-421.


Oskar Kolberg jako badacz europejski, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 79-90.

[Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Rok Kolberga 2014 – przygotowania i inauguracja, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Tworców Ludowych R. 29: 2014, nr 1-2(76), s. 14-16.

Temu daj, temu daj, co mu kurek stoi…, czyli Kolberg dla dorosłych, z materiałow O. Kolberga wybrała i opracowała E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss. 56

We dworze spisane, czyli etnograficzne obserwacje współpracowniczek Oskara Kolberga, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 45-54.

Związki Oskara Kolberga z Poznańskiem, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 4-10.

2012
Walne Zgromadzenie delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Poznań, 22 września 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 333-337


Bąk,
Roman

2016
[wspólnie z Ireną i Mar

Baszczyńska-Gosz,
Urszula

2016
Kapliczki z Wodnicy – studium przypadku, s. 313-316= The chapeshrines of Wodnica – a case study, s. 319-322, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Baer, Monika

2016
Od „kłopotliwych związków” do „wspólnoty krytyków”? Antropologia i studia genderowe/queerowe we współczesnej Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 1(24), s. 37-52; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-1(24),52  


2014
[Wspólnie z Agnieszką Kościańską] Antropologia i gender. Wprowadzenie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 1(20), s. 5-12.

Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 291-305.

Think globally, act locally? Anthropological strategies in/of East-Central Europe, “Cargo”. Journal for Cultural/Social Anthropology 2014, nr 1-2, s. 19-34.

Belayeva-Saczuk,
Veronika

2013
Etnologia na usługach państwa i ideologii. Przykład ZSRR, w: Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 83-105
2012
Buddyzm w Kałmucji – specyfika regionu, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, Szczecin 2012, s. 21-27


Beszterda, Rafał

2014
Trans-border trade between India and Tibet (China) through Shipki pass, Kinnaur District, Himachal Pradesh, India, w: example of transnational environment, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 117-134

2011
Bracia morawscy a kultury himalajskie. Ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka, PTL. Prace Etnologiczne t. 24, Wrocław-Warszawa: PTL, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011, ss.380Biegowski, Bogusław

2016
Noteć Barka Sztuki vol. 4/1, w: III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Moja Wielkopolska 2016, 10-30 października 2016, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016, s. 108-109.

O naturze fotografii, w: III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Moja Wielkopolska 2016, 10-30 października 2016, , Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016, s. 50-52


Blacharska, Wiktoria

2014
Garść refleksji na zadane w ankiecie pytania, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 2014, nr 1, s. 49-52; http://www.ptl.info.pl/zwam [2014-09-08].
2014
[Głos w dyskusji, fragmenty wywiadu] w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 37-38.
2013
Etnologia – moja pasja, moja praca, moje życie, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 107-109 http://hdl.handle.net/10593/511

Błażyński, Andrzej2014
[Red.] „Rydwan”. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 2016, nr 11, ss. 448.
2014
[Red.] „Rydwan”. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 2014, nr 9, ss. 376.
2013
[Red.] „Rydwan”. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 2013, nr 8, ss. 224.
2012
[Red.] „Rydwan”. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 2012, nr 7, ss. 362.


Budzik, Kazimierz

2015
Mirosława Bobrowska, Bogusław Linette, Sławomir Pawliński, Folklor taneczny zachodniej Wielkopolski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2014, ss. 197.

Buliński, Tarzycjusz


2016
Antropologia: metoda, teoria, doświadczenie osobiste, wieku, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 5-13; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

[Red.]„Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, ss. 272; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

2015
[Red.] „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, 2015, nr 1; http://etnografia.ug.edu.pl/?page_id=33

School and social development among the E’ñepá Indians of the Venezuela Amazon: an anthropological approach, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 189-208.

Mariusz Kairski, Aleksander Posern-Zieliński: americanista, persona, maestro, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 11-19.

Mariusz Kairski, Etnografia jako proces. Wprowadzenie redakcyjne, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2015, nr 1, s. 5-8.

Obraz świata Indian E’ñepá (Amazonia Wenezuelska), „Sensus Historiae” t. 21, 2015, nr 4, s. 29-52.

2014
R uchoma wiedza terenowa. Perspektywa antropologii procesualnej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2(21), s. 97-111.

Mariusz Kairski, Słowa dla Mistrza. Jubileusz Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Lud” t. 98, 2014, s. 412-416.


Burszta
,
Wojciech Józef

2016
YES i długie trwanie w rocku, w: Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance (2), red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Toruń: Prolog. Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016, s. 34-46; https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kultura_rocka_2._s__owo_-_d__wi__k__bc18b1e915f4c7


2015
Nomadologia pretekstowa – prolegomena, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, s. 29-37.

2014
Jędrzej Burszta, Chłopi w kulturze narodowej. Wizja 1.0, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 273-286.

Etnografia ludowości, w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 107-132

Głos w dyskusji, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2(21), s. 73.

Głos badacza w sondzie internetowej] w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut

Ojciec i piwnica wspomnień, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 107-112.

Wokół kultury upokarzania, chamstwa i pogardy. Rozmowa z profesorem Wojciechem J. Bursztą [rozmawiał M. Rydlewski], „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 215-225.
2013
„Codzienny seks poprawia jakość nasienia”. Debord i Vaneigem po latach, w: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie, red. R. Chymkowski, Ł. Bukowiecki, M. Czemarmazowicz, W.K. Pessel, M. Zimniak-Hałajko, Poznań: Wydział Polonistyki UW, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2013, s. 379-388

Myślenie Kmitą, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 1(4), s. 381-385.
2012
Jerzy Kmita – inspiracje, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), s. 415-419


Cichosz,
Hubert

2011
Dzieci stadionu. Kibice Crvenej Zvezdy Belgrad wobec wojny, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, red. W. Kuligowski, Wrocław: PTL, 2011, s. 169-184


Cwujdzińska, Marta

2011
Hipstersi i Café Mięsna, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, red. W. Kuligowski, Wrocław: PTL, 2011, s. 55-72


Czachowski, Hubert

2016
Anna W. Brzezińska, Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, ss. 112.

2015
Olga Kwiatkowska, Wprowadzenie: Antropolog w pracy muzealnej – ratownik, animator czy badacz?, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2015, nr 2, s. 79-81; http://www.ptl.info.pl/zwam/wp-content/uploads/2015/03/ZWAM_2015-16.pdf

Wojciech Hejnosz, s. 50-52, Karol Koranyi, s. 99-104, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014.


2012
Antropologia miasta – fotografia miasta, w: Antropolog w mieście i o mieście, red. G.E. Karpińska, PTL. Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław-Łódź: PTL, 2012, s. 165-184
2011

Życie rzeczy. O autonomii przedmiotów – projekcie Joanny Wróblewskiej, „Etnografia Nowa” 2011, t. 3, s. 71-76


Czerniejewska, Izabela


2016
Uchodźcy - charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 603-680.

Elżbieta Goździak, Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii, Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 97-118.

Wstęp, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 5-7.

[Red.] Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, ss. 91.

2015
Anna W. Brzezińska, Etnoedukacja – pomiędzy myśleniem globalnym a działaniem lokalnym, w: Wielokulturowość między edukacją regionalną a edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, red. K. Kossak-Główczewski, A. Kożyczkowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015, s. 393-407.

Agata Kochaniewicz, Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 77-99.

Powiat międzychodzki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 4, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 153 + atlas.

Izabella Main, Agata Pakieła, Poznań: Activities of the Migrant Info Point, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 118-127.

Izabella Main, Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 153-173.

2014
„Aiding defeated migrants”: Institutional strategies to assist Polish returned migrants, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 87-99.

[Głos badacza w sondzie internetowej] w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 70-71, 455, 467.
2013
„Szklanka do połowy pusta?”. O dostrzeganiu plusów i minusów sytuacji uczniów z rodzin migrujących, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, UW. Seria Studia Migracyjne, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2013, s. 137-155.

[wspólnie z Katarzyną Kość-Ryżko] Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy na przykładzie uchodźców w Polsce, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. M. Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 207-226


2012
[wspólnie z: Katarzyną Kość-Ryżko] Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 187-212


Dębowska, Alina

2015
Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Katalog reczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2015, ss. 216.

2014
Katarzyna Sołub [Przygotowanie] Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego=Traditional embroidery and lace patterns of folk towels=Узорнiк традыцыйных гафтаў i карунак народнага уучніка. Haft krzyżykowy=Cross-stitch=Гафт крыжыкам, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2014.

Jerzy Sołub, Katarzyna Sołub, Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego. Haft i koronka=Folk decorative towels from the lands around Bielsk Podlaski. Embroidery and lace=Народны ручнік ваколіц Бельска Падляшскага. Вышыўка і карункі, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku,


Drozdowicz, Jarema

2016
Społeczeństwo otwarte a edukacja. Antropologiczne dylematy badań przestrzeni edukacyjnej w Polsce, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, Archiwum Etnograficzne t. 58, Wrocław: PTL, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, s. 31-39.

2014
The symbolic dimension. Anthropological studies in culture, religion and education, Ethnologie Anthropology t. 58, Berlin: LIT Verlag, 2014, ss. 144.


Echaust, Karolina


2015
Powiat wągrowiecki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 8, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 174. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 8: ISBN 978-83-64119-53-8.

Powiat wągrowiecki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 8, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 171 + atlas.

2013
Muzea społeczne w województwie wielkopolskim i lubuskim, „Przegląd Wielkopolski” R. 27; 2013, nr 3(101), s. 32-35

Frydrycka, Amelia

2012
Media tubylcze w Australii – droga do autonomii, w: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, red. W. Kuligowski, M. Hermanowski, Poznań: Ars Nova, 2012, s. 60-76

[wspólnie z Katarzyną Rybarczyk] Szkolnictwo polskie na rumuńskiej Bukowinie, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie [Polish communities in Europe. A case study of Romanian Bukowina], red. N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 102-106.


Gillmeister, Kamila

2013
Specjalistka od edukacji regionalnej, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 113-114 http://hdl.handle.net/10593/5116

Goździak, Elżbieta

2014
„Aiding defeated migrants”: Institutional strategies to assist Polish returned migrants, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 87-99.

[Red.] “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, ss. 208.

Polish migration after the fall of the iron curtain, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 1-3.


Grad, Jan

2016
Krzysztof Kostyrko (1931-2015), „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 30: 2016, nr 3(113), s. 46-52.

Przemiany kultury wsi polskiej w świetle badań Oskara Kolberga, w: Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 75-90.2014
Walerian Sobisiak, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 220-228.

2013
Z Mistrzem na naukowej drodze – urywki wspomnień o Profesorze Jerzym Kmicie, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 1(4), s. 385-388.

2012
Jerzy Kmita (1931-2012) – metodolog, filozof nauki, teoretyk i badacz kultury, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 26: 2012, nr 4(98), s. 66-74

Grześkowiak, Kamila

2015
Kto kopie jak baba? Renegocjowanie pozycji kobiet w sporcie na przykładzie piłki nożnej, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 141-159.

Bartosz Wiśniewski, Piłka nożna z perspektywy kibiców. Komercjalizacja a tradycja, w: Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, red. R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015, s. 163-179.

Grygier, Ewelina

2011
O czym śpiewa ulica?, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, red. W. Kuligowski, Wrocław: PTL, 2011, s. 137-148


Jaworska, Marta

2014
Zmiany kulturowe elementów obrzędów ślubnych na przykładzie ‘polterabend’ w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i wągrowieckim, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 40-46.

Jełowicki, Arkadiusz


2015
Badanie Jarocina: 2015. Raport z badań ankietowych, „Czas Kultury” R. 31: 2015, nr 4(187), s. 62-71.

2014
Czytając krajobraz kulturowy wsi z Bursztą. Spojrzenie badacza terenowego, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 155-170.
2012
Płonąca chyża. Przekaz etniczny i etnograficzny w „powojennych” filmach o Ukraińcach z południowo-wschodniej Polski, w: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, red. W. Kuligowski, M. Hermanowski, Poznań: Ars Nova, 2012, s. 131-145


Jur, Karolina

2013
[wspólnie z: Dorotą Szczepaniak] Naprawiamy świat! (obszar zawodowy: organizacje pozarządowe), w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 91-96 http://hdl.handle.net/10593/5116
2012
Procesy tworzenia wspólnoty wiejskiej na przykładzie mieszkańców Mikołajewa, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 109-123


Kaczmarek,
Łukasz

2012
[wspólnie z Pawłem Ładykowskim] Gdy granice przekracza miasto: przygraniczny transnacjonalizm w okolicach Szczecina, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 273-289

Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce, „Lud” t. 96, 2012, s. 249-272

Współczesna sytuacja diaspory indyjskiej na Fidżi, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, Szczecin 2012, s. 39-49

Kairski, Mariusz

2015
Tarzycjusz Buliński, Aleksander Posern-Zieliński: americanista, persona, maestro, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 11-19.

In a world of „reversed” bodies: persons, non-persons, and people. How the E’ñepá Indians regard otherness, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 235-254.

Tożsamości w Amazonii, czyli o nieoczywistych oczywistościach, „Sensus Historiae” t. 21, 2015, nr 4, s. 17-28.

2014
Tarzycjusz Buliński, Słowa dla Mistrza. Jubileusz Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Lud” t. 98, 2014, s. 412-416.


Kleśta-Nawrocki,Rafał

2014
Democratic art space, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 115-127.

Kluszczyńska, Marta

2016
Uchodźca wykluczony z narodu, migrant bez sensu i nie-obywatel – mechanizmy wykluczenia w ramach reżimu uchodźczego i państw narodowych, w: Wykluczenia, red. D. Gortych, Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016, s. 93-106.

Kopczyński
, Waldemar


2015
Refleksja o dokonaniach badawczych szwedzkiej szkoły etnologicznej, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 4, s. 53-56.

[Rec.] Lars Nylander, Som ett ensamt träd i stormen. Amerikabrev berättar, Harmånger: Lars Nylander 2013, ss. 256. – „Lud” t. 99, 2015, s. 398-399.

[Rec.] Lars Nylander, Som ett ensamt träd i stormen. Amerikabrev berättar, Harmånger: Gavle Offset 2013, ss. 256. – „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 4, s. 156-157.

2012
[rec.] Mats Hellspong, Fredrik Skott (eds.) Svenska etnologer och folklorister, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2010, ss. 296. – ”Lud” t. 96, 2012, s. 317-319

Muzeum etnograficzne w Szwecji na przełomie XIX i XX wieku jako miejsce prezentacji dziedzictwa narodowego, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, Szczecin 2012, s. 69-100

XIX-wieczna dokumentacja wizualna Karoliny von Düben (1828-1915) i jej wpływ na tworzenie wystaw etnograficznych oraz kolekcji muzealnej w Nordiska museet w Sztokholmie, „Etnografia Nowa” t. 4, 2012, s. 221-234


Kordys, Łukasz

2015
Agata Kochaniewicz, Ewa Krygiel, Łukasz Kordys, Dawid Niemier, Marta Machowska, Piotr Nisztuk, Żaneta Wechterowicz, Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.

Kosiek, Tomasz

2016
Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji „Wisła”. Raport z badań, Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 44, 2016, z. 1, s. 39-50.

2014
Ethnicity has many names: On the diverse acts of identification with example of the Ukrainian minority in the Romanian region of Maramureş, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 111-127.

Koziura, Karolina

2014
Bukowina – region pomiędzy historią a mitem, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 187-201.


Kowalska, Małgorzata

2015
Michał Buchowski, Doing ethnography and writing anthropology: A single-site-multiple-ethnography of a protest event against the 2012 UEFA European Championship in Poznań, w: The European Football Championship. Mega-event and vanity fair, red. B. Alpan, A. Schwell, A. Sonntag, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Nowy Jork: Palgrave Macmillan, 2015, s. 150-172.

Buchowski Michał, Globalna gra: Mundial 2014 w oczach Europejczyków, w: Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, red. R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015, s. 35-51.

Le paradoxe des méga-évènements [The mega-event paradox], “Sport et Citoyenneté. Le Sport au service de la société» [«Sport and Citizenship. Sport serving society»] déc. 2014-Janv./Févr. 2015, nr 29: Conclusions du projet Européen FREE [Football research in an enlarged Europe], s. 13.

2014
M. Buchowski, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 oczami antropologów: w kierunku antropologii sportu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10.

M. Buchowski, Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko EURO 2012 w Poznaniu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 11-36.

M. Buchowski,[Red.] Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 159

Krokoszyński, Łukasz

2015
Pijana mowa: wgląd za kulisy życia społecznego w Zachodniej Amazonii, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, 2015, nr 1; http://etnografia.ug.edu.pl/?page_id=33

Krysińska-Kałużna,
Magdalena


2015
Don Raúl. Wywiad z peruwiańskim szamanem, cz. II [rozmawiała Magdalena Krysińska-Kałużna], „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015, nr 4-5, s. 160-162; http://indigena.edu.pl/Indigena4-5.pdf

2013
Don Raúl. Wywiad z peruwiańskim szamanem (cz. I), „Indigena”. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich 2013, nr 1, s. 154-156

Rio Grande – znikający punkt, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. M. Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 247-254
2012
”Rozwój” jako zagrożenie, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 163-179

Krzyżaniak-Ryś, Ewa

2014
[Głos w dyskusji, fragmenty wywiadu] w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 34

Kuflińska-Ziółkowska, Magdalena

2015
„Niniejsza publikacja zawiera sceny przemocy”, czyli o prymacie prawdy nad estetyką na przykładzie hiszpańskiej corridy de toros, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. M. Kafar, A.F.

2014
Carmen po baskijsku, czyli uliczna opera w Pampelunie, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 42, 2014, z. 2, s. 109-121.

2012
Konferencja ”Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne”, Poznań, 20-21 września 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 354-357

Kwaśniewska, Anna


2016
Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza), „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 46-79.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe na ziemiach „starych” i „nowych” Pomorza Wschodniego. Kontynuacja – odrzucanie –przywracanie - tworzenie, w: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Narrative, Custom, Knowledge… On the Preservation of Intangible Cultural Heritage,
red. A. Przybyła-Dumin, Seria: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochrona t. III, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 263-286.

Wielokulturowość Pomorza: mit-kreacja-rzeczywistość, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, Archiwum Etnograficzne t. 58, Wrocław: PTL, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, s. 145-159.

2015
Lumpeksy, szmateksy, second handy – sklepy z używaną odzieżą i ich klienci, w: Śmieć w kulturze, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, s. 529-553.

2014
Gdzie diabel nie może, tam baby pośle. Wkład Bożeny Stelmachowskiej i Wandy Brzeskiej w badania etnologiczne Pomorza i Wielkopolski, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 257-285.

Wanda Brzeska, s. 10-16, Friedrich Lorentz, s. 126-132, Józef Łęgowski, s. 133-138, Jan Patock, s. 155-159, Adam Wrzosek, s. 291-299, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014.

2012
Dlaczego nie jemy ślimaków i koniny? Przyczynek do antropologii jedzenia, „Tam Tam”. Gazeta Gdańskich Antropologów 2012, nr 4, s. 10-13


Kwiatkowska, Olga

2015
Hubert Czechowski, Wprowadzenie: Antropolog w pracy muzealnej – ratownik, animator czy badacz?, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2015, nr 2, s. 79-81; http://www.ptl.info.pl/zwam/wp-content/uploads/2015/03/ZWAM_2015-16.pdf

2014
Krzątanina wokół Pani Profesor. O pisarstwie Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 189-204.


Kwiatkowski, Michał

2014
[Głos w dyskusji, fragmenty wywiadu] w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 24-26.

Łapott, Jacek


2015
Czy współczesna Afryka zatraca zdolność komunikowania się? w: Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia, red. A. Żukowski, Forum Politologiczne t. 18, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 2015, s. 29-52.

2014
Adame Ba Konaré versus Nocolas Sarkozy, w: Ex Africa semper aliquid novi t. III, red. A. Żukowski, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 119-132.

Is it safe? Bezpieczeństwo kulturowe – co to takiego?, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Wydawnictwo „Bernardinum”, 2014, s. 51-69.

Wstęp/Introduction, w: Ex Africa semper aliquid novi t. II, red. J. Łapott, M. Tobota, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 9-16.

Marta Tabota [Red.] Ex Africa semper aliquid novi t. II, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, ss. 396.


2012
Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia t. 822, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Miejskie w Żorach, 2012, ss. 531

Yaa iye-i la („Wczoraj to nie dzisiaj”) – rozwój i zmiana w kulturze Dogonów (Mali), w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 109-129


Maksymowicz,
Natalia

2012
Słowem wstępu, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie [Polish communities in Europe. A case study of Romanian Bukowina], red. N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 7-9.

Wpływ działalności instytucji polonijnych na tożsamość kulturową polskich Bukowińczyków, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie [Polish communities in Europe. A case study of Romanian Bukowina], red. N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 11-15.


Maliński,
Piotr

2015
Katarzyna Meissner, Siedząc przy stole, którego nie ma. Heterogeniczność preferencji żywieniowych w północnym Sudanie jako problem bada(w)czy, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 4, s. 57-66.

Studencki program naukowo-badawczy „Flis Odrzański w perspektywie badań etnologicznych, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 4, s. 147-149.

2014
Ostatni rejs parowca „Abbas”, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Wydawnictwo „Bernardinum”, 2014, s. 131-163.

2012
Dahaba – poszukiwacze samorodków złota z Pustyni Nubijskiej. Funkcjonowanie i organizacja nowej grupy zawodowej w Sudanie, w: Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2012, s. 285-309.

[Wspólnie z Katarzyną Meissner] Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir, w: Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2012, s. 311-340.


Minksztym, Joanna


2015
[Nie]Święte śmieci, w: Śmieć w kulturze, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, s. 103-130.

Strój bamberski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, cz. II Wielkopolska, z. 6, Wrocław: PTL, 2015, ss. 222.


2013
Pominięte…Kierunki rozwoju zbiorów tkanin i ubiorów ludowych, na podstawie kolekcji Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. A.W. Brzezińska, M. Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 59-68
2012
Kolekcja tkanin i ubiorów biskupiańskich w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, w: Wesele biskupiańskie. Rzecz o tradycji. Wystawa czasowa, 26 sierpnia – 5 października 2012 r., Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2012, s. 20-33


Mirgos,
Katarzyna


2016
Dziecko jako protagonista migracji. Przykład Kraju Basków, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 42: 2016, z. 3(161), s. 309-326.


2014
Śladami baskijskich czarownic, w: Baskijska historia, baskijskie historie, red. K. Mirgos, Poznań-Gniezno: Wydawnictwo PTPN, 2014, s. 121-134.

[Red.] Baskijska historia, baskijskie historie, Poznań-Gniezno: Wydawnictwo PTPN, 2014, ss. 215.

2012
Baskowie – „inni” Hiszpanii?, w: Hiszpania – mit czy rzeczywistość?, red. F. Kubiaczyk, K. Mirgos, Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie t. 9, Poznań: Wydawnictwo PTPN, UAM, 2012, s. 145-161

[wspólnie z: Filipem Kubiaczykiem][red.] Hiszpania – mit czy rzeczywistość?, Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie t. 9, Poznań: Wydawnictwo PTPN, UAM, 2012, ss. 263

Od belarrimotxak do euskaldunberriak. Znaczenie języka w procesie integracji imigrantów w Kraju Basków, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 213-228


Niemier, Dawid

2015
Agata Kochaniewicz, Ewa Krygiel, Łukasz Kordys, Dawid Niemier, Marta Machowska, Piotr Nisztuk, Żaneta Wechterowicz, Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.


Nisztuk, Piotr

2015
Agata Kochaniewicz, Ewa Krygiel, Łukasz Kordys, Dawid Niemier, Marta Machowska, Piotr Nisztuk, Żaneta Wechterowicz, Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.


Nowaczyk, Piotr

2012
„Trybuni Ludu”. Banalny nacjonalizm na socjalistycznych łamach, w: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, red. W. Kuligowski, M. Hermanowski, Poznań: Ars Nova, 2012, s. 116-130

Pakieła, Agata


2016
Imigrant – pracownik. Zmagania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 51-59.

2015
Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Poznań: Activities of the Migrant Info Point, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 118-127.

Zostać w Polsce. Trudności w legalizacji pobytu, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 127-140.


Palacz, J. Terasa

2015
Powiat szamotulski, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 7, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 157 + atlas

Pawlak-Paluszek,
Jolanta

2012
Krasnostawski Przegląd Twórczości Ludowej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 3-4(73), s. 63-64

Pełczyński, Grzegorz

2015
Adaptacje filmowe utworów Wiesława Myśliwskiego, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, s. 584-595.

Pecuch,
Mirosław

2012
Wojciech Sadowski, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 200-202.

2012
Wojciech Sadowski (1937-2012), „Lud” t. 96, 2012, s. 386-388


Piątkowski, Dionizy

2016
Wiosenna Era Jazzu, „Artpost”. Muzyka i dobre strony miasta. Dwumiesięcznik, 2016, nr 2(9), s. 8-9.


Potocki, Mikołaj

2015
Burzliwa historia ulicy Zamkowej, w: Kórnik. Urbanistyczne problemy zabytkowego miasta. Konferencja i dyskusja na Zamku 22.02.2015, red. J. Kowalski, Kórnik: Biblioteka Kórnicka PAN, 2015, s. 12-15.

Prabucki, Bartosz

2011
Sport jako element tożsamości narodowej Polaków, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, red. W. Kuligowski, Wrocław: PTL, 2011, s. 149-168

Prądzyńska, Ewa

2015
Sacrum w Muzeum – głos w dyskusji, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2015, nr 2, s. 145-150; http://www.ptl.info.pl/zwam/wp-content/uploads/2015/03/ZWAM_2015-16.pdf

2014
Wizerunek kobiety w teatrze lalek sogo bò (Bamana, Mali), w: Ex Africa semper aliquid novi t. III, red. A. Żukowski, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 295-307.


Prinke, Andrzej

2016
Michał Boksa, Korespondencja pomiędzy bp. Antonim Laubitzem (1861-1939) i prof. Józefem Kostrzewskim (1885-1969) z 1937 roku, dotycząca wykopalisk na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 30: 2016, nr 3(113), s. 53-58.


Przewoźny, Witold

2015
Olędrzy, czyli obcy, których zaproszono, w: Miejsce po – miejsce bez. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia „Pamiętaj z nami”, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015, s. 127-139.

2014
[Przewoźny, Witold] Auta za kwiaty. Kwestionariusz Prusaka: Witold Przewoźny, „Pyrania”. Magazyn Poznaniaka, „Gazeta Wyborcza” nr15(229), z 14 IV 2006, s. 12.

2013
[Głos w dyskusji, fragmenty wywiadu] w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 39-40.

Pukacki, Grzegorz

2011
Miłość, konflikt i władza w brazylijskim ciele. Gawęda antropologiczna, Toruń: Dom Wydawniczy DUET, 2011, ss. 167


Rogalski,
Filip


2016
Creating Amazonian sociality – some observations on the patterns of joking interactions among the Arabela of Peruvian Amazonia, “Ethnologia Polona” t. 36: 2015(2016), s. 257-272.

2013
Wprowadzenie do Polskiego przekładu pracy „Immanencja wroga” Eduardo Viveirosa de Castro, „Indigena”. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich 2013, nr 1, s. 5-9.

[tłum.] Eduardo Viveiros de Castro, Immanencja wroga, „Indigena”. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich 2013, nr 1, s. 10-25


Romanow-Kujawa,
Marta

2015
Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w: Wielkopolscy twórcy ludowi. Informator Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, red. nauk. A.W. Brzezińska, M. Romanow-Kujawa, Poznań: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 2015, s. 5-7.

A.W. Brzezińska, [Red. nauk.] Wielkopolscy twórcy ludowi. Informator Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Poznań: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 2015, ss. 64.

2014
Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 2(104), s. 67-69.


Rudnicka, Marta

2015
Aleksandra Turowska, Warta wraca do miasta – tereny nadrzeczne w Poznaniu w obliczu rewitalizacji, „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), s. 4-11.


Rybarczyk, Katarzyna

2014
Rok obrzędowy w gminie Połajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki) – zmiany i modyfikacje, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 55-65.
2012
[wspólnie z Amelią Frydrycką] Szkolnictwo polskie na rumuńskiej Bukowinie, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie [Polish communities in Europe. A case study of Romanian Bukowina], red. N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 102-106.


Sawicka, Małgorzata

2012
Zwyczaje weselne na Biskupiźnie, w: Wesele biskupiańskie. Rzecz o tradycji. Wystawa czasowa, 26 sierpnia – 5 października 2012 r., Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2012, s. 38-41

Skibińska, Aneta

2014
Europejskie drogi w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 363-372.

Zbigniew Toroński (1931-2014), „Lud” t. 98, 2014, s. 431-435.

Skowron, Agnieszka

2013
Etnologia na sprzedaż (obszar zawodowy: badania komercyjne), w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 61-66 http://hdl.handle.net/10593/5116


Smoluch, Łukasz

2014
Ewa Antyborzec, K olberg multimedialny. Między technologią a prawdą etnograficzną, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 109-112.

[Rec.] Co i jak się tańczy w zachodniej Wielkopolsce? [M. Bobrowska, K. Budzik, B. Linette, S. Pawliński, Folklor taneczny zachodniej Wielkopolski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2014, ss. 197]. - „Przegląd Wielkopolski” R. 29: 2015, nr 1(107), s. 76-77.

Soppa, Irena

2013
[wspólnie z Romanem Bąkiem i Marianną Soppą] Mieczysław Soppa [1959-2013], ”Lud” t. 97, 2013, s. 373-376


Splisgart, Jacek

2015
Ewolucja japońskich obrzędów ślubnych w XIX i XX wieku, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, s. 291-304.

2012
Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś, PTL. Prace Etnologiczne t. 25, Wrocław PTL, 2012, ss. 200

Przemiany ekonomiczne a kultura japońska w latach 1870-1945, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 181-192

Wpływ mediów na przemiany kultury i społeczeństwa japońskiego w XX wieku, w: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, red. W. Kuligowski, M. Hermanowski, Poznań: Ars Nova, 2012, s. 36-49

Stachowiak, Andrzej


2016
Zwyczaje religijne i miejsca kultu jako elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 99-108.
2015
Niemieckie cmentarze na Ziemiach zachodnich jako miejsca niepamięci, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 2, s. 123-140.

Stańda, Bartosz

2014
Puszcza Pyzdrska. Biała plama na mapie polskich regionów etnograficznych?, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 227-236.
2013
Dziennikarz do spraw lokalnych, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 119-120 http://hdl.handle.net/10593/5116
2012
Opuszczone miejsca – nieznane obszary badawcze, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A. W. Brzezińska, A. Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 61-75

Osadnicy, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2012, nr 2(8), s. 92-93

Wojna o kota, czyli o problemach towarzyszących kształtowaniu się nowych społeczności na Żuławach Elbląskich, w: Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, red. A.W. Brzezińska, U. Wróblewska, P. Szwiec, Opalenica: Wydawnictwo Opalgraf Bogumił Wojcieszak, [2012], s. 15-22

[wspólnie z Katarzyną Rybarczyk] Wśród Polaków na rumuńskiej Bukowinie, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 3(222), s. 27


Stec, Julia

2012
Znane/nie-znane. Flâneur po polsku, czyli wizualne przejawy cudzoziemskości w przestrzeni miasta Poznań, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A. W. Brzezińska, A. Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 103-110


Sydow, Karolina

2012
[Wspólnie z Jackiem Schmidtem] Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 79-98


Szczepaniak, Dorota

2013
[wspólnie z Karoliną Jur] Naprawiamy świat! (obszar zawodowy: organizacje pozarządowe), w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 91-96 http://hdl.handle.net/10593/511


Szczepaniak-Kroll,Agnieszka


2017
Dawna i współczesna rola polskiego duszpasterstwa w środowisku Polaków w Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, z. 1, s. 201-228.

2016
Anna Szymoszyn, A new anthropological project: Poles success – between emigration and transnationality: new aspects of the Polish diaspora in Western Europe, “Ethnologia Polona” t. 36: 2015(2016), s. 273-288.

2014
German businessmen in Poznan as the example of transnational environment, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 11-40.

Obchody jubileuszu 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego
, „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 230-231.

2013
„Jak światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem?” . O rewizji heterostereotypu Niemca i autostereotypu wśród Polaków migrujących do Berlina, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 39: 2013, z. 4, s. 95-117.


Szymoszyn, Anna2016
Agnieszka Szczepaniak-Kroll,  A new anthropological project: Poles success – between emigration and transnationality: new aspects of the Polish diaspora in Western Europe, “Ethnologia Polona” t. 36: 2015(2016), s. 273-288.

2014
Obchody jubileuszu 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 230-231.

[Wspólnie z Aleksandrem Posern-Zielińskim] Maria Paradowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 150-154.

2013
[Urbańska-Szymoszyn] Mimesis i przemoc u podstaw Girardowskiej teorii kształtowania się zjawisk kulturowo-społecznych, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 2(5), s. 51-82.

[red.][wspólnie z Ryszardem Vorbrichem] Ethnos et potentia. Interdyscypl inarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, ss. 296


Świerk, Kacper

2015
Vestimenta y adornos de los matsigenkas paquirianos (Perú oriental), „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 329-344.

2013
Bioprospekcja, biopiractwo i wiedza tubylcza. Przykłady z Ameryki Łacińskiej, w: Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 323-336

Perspektywizm, miłość i cykady. Uczucia, transformacje i etos w opowieści Jerinti z folkloru Indian Matsigenka, „Indigena”. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich 2013, nr 1, s. 26-51
2012
Niewidzialny Łucznik. Ofiologia Indian Matsigenka, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, Szczecin 2012, s. 141-154

Trojanowska-Duluc, Alicja

2014
[Wspólnie z Ewą Kuleszą-Szerniewicz] La réalisation du programme »Souffle le vent, coule l’eau». Le patrimoine culturel européen. Les moulins à eau, les moulins à vent, les constructions hydroşlectriques dans la voïevodie de Zachodniopomorskie et dans le département de la Sarthe. La protection des constructions historiques situées au bord de l’eau = Realizacja programu «Wiej wietrze, płyń wodo». Europejskie dziedzictwo kulturowe. Młyny, wiatraki, budowle hydrotechniczne województwa zachodniopomorskiego i departamentu Sarthe. Ochrona zabytkowych budowli nadwodnych, w: Z nurtem rzeki = Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 = Journées Européennes du Patrimoine 2014, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, s. 12-27.

Le Moulin de Mervé, seul moulin sarthois inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques = Młyn Mervé – jedyny młyn w Sarthe, wpisany do rejestru zabytków, w: Z nurtem rzeki = Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 = Journées Européennes du Patrimoine 2014, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, s. 120-125.


[Tłum.] Z nurtem rzeki = Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014= Journées Européennes du Patrimoine 2014, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, ss. 143.

Z nurtem rzeki. Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. Journées Européennes du Patrimoine 2014, do druku przygotowali: Maria Witek, Kamila Wójcik, Waldemar Witek, Alicja Trojanowska-Duluc, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, ss. 143.


Vogt-Kostecka, Maja

2016
Przyczynki do hodowlanej historii Polski, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 80-87.


Walczak, Karol

2014
Dlaczego jemy śmieci?Kategoria śmieciowego jedzenia (junk food) na tle współczesnych klasyfikacji społecznych i kulturowych, w: Śmieć w kulturze, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, s. 265-282.

2014
Fast food prowincjonalny. Od pieczarkowego hot doga do berlińskiego kebaba, w: Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański-Bytów: Wydawnictwo Jasne, 2014, s.49-59.

Kuchnia kaszubska w opinii mieszkańców Pucka i Wejherowa. Kilka spostrzeżeń z lat 2008-2013, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie nr 15, 2013 [druk] 2014, s. 109-116.


Wawruch, Hanka

2014
Profesor Józef Burszta jako współorganizator Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 315-325.


Wechterowicz, Żaneta

2015
Agata Kochaniewicz, Ewa Krygiel, Łukasz Kordys, Dawid Niemier, Marta Machowska, Piotr Nisztuk, Żaneta Wechterowicz, Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.

Weimann, Natalia

2012
W stronę demedykalizacji. Well-being i slow movement jako alternatywa dla biomedycznego modelu zapobiegania chorobie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 45-59

Wiśniewski, Bartosz

2015
Kamila Grześkowiak, Piłka nożna z perspektywy kibiców. Komercjalizacja a tradycja, w: Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, red. R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015, s. 163-179.

2014
Strach przed kibicem i ludowe diabły, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 109-126.


Witek, Maria

2014

Waldemar Witek, Maria Witek, Les moulins à eau en Poméranie de l’Ouest (sources historiques de l’énergie). Młyny wodne na Pomorzu Zachodnim (źródła historycznej energii) w: Z nurtem rzeki. Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. Journées Européennes du Patrimoine 2014, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, s. 28-47.

Maria Witek, Cezary Nowakowski, współpraca: Waldemar Witek, Między słupem a ryglem. Swojskie dziedzictwo Pomorza Zachodniego, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2013, ss. 119.

Maria Witek, Cezary Nowakowski, współpraca: Waldemar Witek, Tajemnice codzienności, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2013, ss. 103.

Z nurtem rzeki. Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. Journées Européennes du Patrimoine 2014, do druku przygotowali: Maria Witek, Kamila Wójcik, Waldemar Witek, Alicja Trojanowska-Duluc, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, ss. 143.

2011
Maria Witek, Anna Bartczak, [Red.] K amienie milowe. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 w województwie zachodniopomorskim, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2011, ss. 183.


Witek, Waldemar

2014
Waldemar Witek, Maria Witek, Les moulins à eau en Poméranie de l’Ouest (sources historiques de l’énergie). Młyny wodne na Pomorzu Zachodnim (źródła historycznej energii) w: Z nurtem rzeki. Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. Journées Européennes du Patrimoine 2014, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, s. 28-47.

Z nurtem rzeki. Au fil de l’eau. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. Journées Européennes du Patrimoine 2014, do druku przygotowali: Maria Witek, Kamila Wójcik, Waldemar Witek, Alicja Trojanowska-Duluc, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2014, ss. 143.


2013
Maria Witek, Cezary Nowakowski, współpraca: Waldemar Witek, Między słupem a ryglem. Swojskie dziedzictwo Pomorza Zachodniego, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2013, ss. 119.

Maria Witek, Cezary Nowakowski, współpraca: Waldemar Witek, Tajemnice codzienności, Szczecin: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2013, ss. 103.Wołodźko, Marek

2015
[Głos w dyskusji:] Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. M. Kafar, A,F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 231-232, 238, 245.


Wosińska, Małgorzata

2014
Formowanie tożsamości społecznej a muzyka tradycyjna w Polsce XX i XXI wieku, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014, s. 200-209

[Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Oddolne zarządzanie regionalną kulturą muzyczną, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014, s. 95-106.

Zaporowski, Andrzej

2014
Różne oblicza współczesności, „Lud” t. 98, 2014, s. 299-307.
2013
Kultura w świetle amerykańskiej antropologii współczesności, „Lud” t. 97, 2013, s. 175-194
2012
Podmiotowo-przedmiotowe ujęcie kultury Jerzego Kmity jako przejaw monistycznej perspektywy badawczej, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), s. 420-422


Zawidzka, Iwona

2014
Czesław Blajda, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 1-6.


Ziółkowska-Kuflińska, Magdalena

2015
V. de Haro de San Mateo, Strategie waloryzacji Tauvomachii jako dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 1, s. 25-38.

2013
Historia z etnologią w tle, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 117-118 http://hdl.handle.net/10593/5116

Żak, Aleksandra

2014
„Daj mi cztery makilak, a poruszę świat!”, w: Baskijska historia, baskijskie historie, red. K. Mirgos, Poznań-Gniezno: Wydawnictwo PTPN, 2014, s. 151-164.
InstytutAbsolwenciPublikacje absolwentów